Ansiklopedi

Su Sorununa Çözümler

Su Sorununa Çözümler Dünya su kaynakları 1 milyar 386 milyon km3 olarak hesaplanmaktadır. Bu su, tüm yeryüzüne aynı şekilde yayılsa 3700 metre derinlikte bir su tabakası elde edilirdi. Bu suyun büyük bir yiizde- si okyanuslarda bulunduğuna göre (1.338 milyon km3 toplam miktarın % 96,5’i) dünyamıza “okyanus” adını vermek çok daha mantıksal olurdu. Su, çevrim sürecinin sürekliliği bakımından petrol, gaz ve taşkömür gibi doğal kaynaklar karşısında ... Okumaya devam edin →

Yeni Su Kaynakları

Yeni Su Kaynakları İnsanlığın karşı karşıya kaldığı büyük sorunlarla, bunalım ve savaşlara karşı daha iyi bir yaşam için duyduğu özlem, kaçınılmaz olarak daha fazla su tüketimine yol açmaktadır. Zaten insanlara, hayati bir gereksinim olan iyi su sağlanmadan, onların yaşam düzeylerini yükseltmeye çalışmak olanaksızdır. Eğer, dünya nüfusunun saf su bulmaya yönelik isteklerini karşılama doğrultusunda önlemler alınmazsa, son yıllarda, Birleşmiş Milletler ... Okumaya devam edin →

Su Sorunu Nedir – Nedenleri

Su Sorunu Nedir – Nedenleri Hakkında Bilgiler Yüzyılımızın sonunda, yeryüzündeki nüfusun yarısı kentlerde yaşar durumda olacaktır. Peki ama, acaba kentleşmenin ve sanayileşmenin su ortamına olan etkisi gereğince bilinmekte midir? Bu etki sürecinin gündeme getirdiği sorunları yanıtlayabilmek için 1971 yılında Unesco ve FAO’nun girişimiyle bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen ilk veriler, kentsel kesimde yoğun su kullanımının yol açtığı sonuçların ... Okumaya devam edin →

Suyun Tarihçesi

  5000 YILLIK MODERN SANAT Okyanuslar hem su kaynağıdırlar, hem de Dünyadaki su dolaşımının sonuçlandığı kesimlerdir. Su çevrimi kavramı ancak 300 yıl kadar önce doğmuş, tam anlamıyla ve açık seçik bir biçimde 200 yıl kadar önce biçimlenmiştir. Arkeologlara göre taş devri insanları, subiliminin bazı yönleri üzerinde pratik kavramlara sahip tiler ve su dolaşımını belirli ölçüde, yönlendirebiliyorlardı. En eski uygarlıkların kurak ve yarı – kurak ... Okumaya devam edin →

Çin Bayrağı Anlamı

Çin Bayrağı Anlamı İmparatorluk döneminde ulusal bayrakta ve donanma bayrağında sarı zemin üzerinde boydan boya, kırmızı ile çerçevelenmiş ağzı açık bir ejder, ağzın yukarısında da küçük bir kırmızı benek vardı. Ticaret bayrağı, ortasında irice sarı bir benek bulunan kırmızı bir zeminden oluşuyordu. 1912’de kurulan cumhuriyet yönetiminde sıra ile Çinlileri, Mançuları, Moğolları, Müslümanları ve Tibetlileri temsil eden alt alta kırmızı-sarı-mavi-beyaz-siyah ... Okumaya devam edin →

İtalyan Bayrağı Anlamı

İtalyan Bayrağı Anlamı   İtalya Birliği kurulmadan önce küçük İtalyan devletlerinin ayrı ayrı bayrakları vardı. Birinci Napolyon İtalya’da 17%’da Cispadana, 1797’de Cisalpina cumhuriyetlerini kurduktan sonra 7 Ocak 1797’de yeşil-beyaz-kırmızı olmak üzere üç renkli İtalyan bayrağı kabul edildi. 1802’de kurulan Birleşmiş İtalyan Cumhuri- yeti’nin. bayrağı şu biçimde idi: Kırmızı ve kare bir zemin üzerine çapraz konmuş beyaz ... Okumaya devam edin →

Fransız Bayrağı Anlamı

Fransız Bayrağı Anlamı XVI. yüzyılda III. Henri, üzerine altın renginde zambak serpili beyaz bir bayrak kabul etmişti. 1789 Fransız Devrimi’nde, mavi, beyaz, kırmızı renklerde dikey yollu üç renkli beyaz bayrak ortaya çıktı. Birinci ve İkinci İmparatorluk devirlerinde ortadaki beyaz yola bir kartal resmi konulmuş, her üç bölümüne de Napolyonlara özgü olan zambaklar serpilmiştir. Cumhuriyet döneminde ortadaki beyaza cumhurbaşkanlarının öz ve soy adlarının ... Okumaya devam edin →

İngiltere Bayrağı Anlamı

İngiltere Bayrağı Anlamı XV. yüzyılın ikinci yarısında Normandiyadukası Fatih William, İngiltere’yi istila ettiği zaman Hasting Savaşı’nda bayrak ya da sancak olarak kumaştan yapılmış içi boş bir ejder şekli kullanmıştı. Rüzgâr vurdukça ejderin içine dolan hava ile bayrak şişerdi. Daha sonra William’ın sancağı, mavi renkte çerçevelenmiş, sol üst köşesinde altın renkli bir haç bulunan beyaz bir kumaş olmuştur. Fakat Aslan Yürekli Rişar, ejderi ... Okumaya devam edin →

Alman Bayrağı Anlamı

Alman Bayrağı Anlamı Alman Birliği’nden önce tüm Almanya’ya özgü ulusal bayrak yoktu. Her krallık, dukalık kendine özgü yerel bayrak kullanıyordu. Bunlar genellikle yatay biçimde iki yollu idiler, örneğin Prusya siyah-beyaz, Bavyera beyaz-mavi, Saksonya be- yaz-yeşil, Baden sarı-kırmızı-sarı renkleri kullanıyordu. 1848-1866 yılları arasında Alman Birliği alt alta, yatay, siyah-kırmızı-turuncu olmak üzere üç yollu bir bayrak kabul etmişti. 1871’de ... Okumaya devam edin →

ABD Bayrağı Anlamı

ABD Bayrağı Anlamı Hakkında Bilgiler Bağımsızlıktan önce her koloni, üzerlerinde türlü amblemler bulunan yerli bir bayrak kullanıyordu, örneğin New York bayrağında beyaz üzerinde siyah bir kunduz, Massachusetts bayrağında büyük bir çam ağacı, Rhode Island bayrağında beyaz üzerinde mavi bir çapa bulunuyordu. 1775 yılında on üç devlet için kabul edilen ortak bayrağın sol üst köşesini Britanya “Union Jack’i tutuyor, bayrağın kalan bölümünde de ... Okumaya devam edin →