Ansiklopedi

Tatarlar Kimdir

Tatarlar Kimdir Tatarlar, bir Türk dili konuşan ve 1970’lerin başlarında sayıları 5 milyon dolayında olan halk. Çoğu Rusya’da Ürallar’ın batısında, Volga Irmağının orta çığırıyla kolu Kama’nın boylarında yaşar. Özellikle Osmanlı Devleti döneminde Romanya ve Bulgaristan’a yerleşen Tatarların, Rusya’nın Avrupa’daki topraklarının doğu ve güneydoğu kesimleriyle Sibirya’nın güney kesimlerine yayılmış yerleşmeleri de vardır. ... Okumaya devam edin →

Tatami Nedir

Tatami Nedir atami, Japon evlerinde döşeme yaygısı olarak kullanılan, pirinç saplarından yapılmış dikdörtgen biçimli hasır. Bir tatami yaklaşık 90 cm x 180 cm boyutlarındadır. Şinden ve ş/un üsluplarındaki (bak. şjnden-zukuri, şoin-zukuri) yapılarda bütün döşeme lalami’lerle kaplanır. Japon mimarlığında döşeme en eski zamanlardan beri üstünde oturulan ve yatılan bir yüzey olagelmiştir. Odaya girerken döşemeye ve lalami’ye zarar vermemek için gela ... Okumaya devam edin →

Taşınmaz Yükü Nedir

Taşınmaz Yükü Nedir taşınmaz yükümü, bir taşınmaz sahibinin, mülkü dolayısıyla, söz konusu taşınmaz karşılık olmak üzere başka bir kimsenin yararına bir şey yapmaya ya da vermeye zorunlu tutulması. Taşınmaz yükümü, taşınmazla güvence altına alınan mala bağlı bir borç ilişkisidir. Hak sahibi taşınmaz malikine karşı söz konusu taşınmazla teminat altına alınmış bir alacak hakkı elde etmiş olur. Bir yönüyle alacak hakkı olan taşınmaz yükümüne ... Okumaya devam edin →

Taşımacılık Nedir – Türkiyede Taşımacılık

Taşımacılık Nedir – Türkiyede Taşımacılık taşımacılık, insanların ve eşyaların çeşitli araçların yardımıyla bir yerden bir başka yere taşınması etkinliklerinin genel adı. ilkçağlardan beri insanlar arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinde çok önemli bir rol oynayan taşımacılık etkinlikleri, genel olarak kara., deniz ve hava taşımacılığı biçiminde sınıflandırılabilir. Günümüzde ülkelerin, çok miktarda yükün ya ... Okumaya devam edin →

Taşıma Sözleşmesi Nedir – Örneği

Taşıma Sözleşmesi Nedir – Örneği taşıma sözleşmesi, yolcu ve bagaj ya da eşyanın (yükün) bir yerden başka bir yere götürülmesine ilişkin sözleşme. Bu sözleşmeyle taraflardan biri (taşıyıcı) yolcu ya da eşya taşımayı, öteki taraf (yolcu ya da eşya gönderen) ise bunun karşılığında bir ücret ödemeyi taahhüt eder. Türkiye’deki uygulamada kara, deniz ve hava yollarıyla taşımacılığa ve posta idaresine ilişkin genel ve ortak hükümler dışında ... Okumaya devam edin →

Taş bebek Nedir – Nasıl Yapılır

Taş bebek Nedir – Nasıl Yapılır taş bebek, insan ya da hayvan biçimindeki yapma oyuncaklar için kullanılan genel ad. Tarihöncesine ait taş bebekler büyük olasılıkla tahta, kürk ya da bez gibi dayanıksız malzemelerden yapıldıkları için günümüze ulaşamamıştır. Bilinen ilk örneklerden biri Babil’de bulunan, albatrdan yapılmış, kolları oynayan bir bebek parçasıdır. Eski Mısır mezarlarında da, İÖ 3000-2000 yıllarına ait, düz tahta parçalarından oyulmuş, ... Okumaya devam edin →

Tasvir-i Efkâr Gazetesi Özellikleri

Tasvir-i Efkâr Gazetesi Özellikleri Tasvir-i Efkâr, İstanbul’da, 1862-1925 arasında yayımlanan siyasal gazete. Tanzimat Döneminin önde gelen aydınlarından ve Terciiman-ı Ahval’in de kurucularından Şinasi tarafından yayımlanmaya başladı (28 Haziran 1862). Şinasi küçük boyda dört sayfa olarak yayımlanan gazetenin ilk sayısındaki sunuş yazısında Tasvir-i Efkâr m yayımlanma gerekçesini şöyle anlatıyordu: “Devlet milletin vekilidir. Devletin gücü halka ... Okumaya devam edin →

Taslak Nedir

Taslak Nedir taslak, eskîz olarak da bilinir, bir sanatçının kesin ve aynntılı biçimde gerçekleştireceği bir çalışma için yaptığı ilk model, karalama ya da çizim. Bir taslakta daha çok ortaya genel bir desen çıkarmak, bir kompozisyon yapmak,çalışmanın düzenini ortaya koymak ve genel havasını belirlemek gibi noktalar üzerinde durulur. Böyle bir taslak genellikle sanatçının kendisi için yaptığı bir ön çalışmadır. Ama örneğin, Raffaello ya da Ru-bens gibi ... Okumaya devam edin →

Dağcılık Nedir Nasıl Yapılır

Dağcılık Nedir , Dağcılık Nasıl Yapılır, Dağcılık Hakkında Bilgiler Alpler’de doğan bu sporun geçmişi oldukça yenidir. Gerçi tarihte bazı girişimler olmuş, sözgelimi Anibal İ.Ö. 219′ da 26 000 asker ve 37 fille Pireneler’i ve Küçük Saint – Bernard geçidini aşmış, Empedokles, tanrı Vulcanus’un evini bulmak için Etna’ya tırmanmış, daha yakın bir dönemde de Petrarca, Ventoux tepesine çıkmıştı. Ama dağa tırmanma teknikleri henüz geliştirilmemiş, ... Okumaya devam edin →

Evcilleştirme nedir nasıl yapılır

Evcilleştirme nedir nasıl yapılır Evcilleştirmenin canlı gereçleri, her şeyden önce boynuzlugillerdir: Koyun, sığır ve keçinin etinden, sütünden, derisinden, yününden, kılından ve gücünden yararlanılır. Sığırların (öküz, manda, zebu, yak) özellikle hizmetinden yararlanılır; koyun (sıradan koyun, merinos, astrakan) ve keçininse (kılkeçi, keşmir ve ankara keçisi) genel olarak ekonomik önemi azalmaktadır. Evcil hayvanlar sürüsünün geri kalanı şunlardan oluşun ... Okumaya devam edin →