Ansiklopedi

Kağıt Türleri – Kağıt Boyları

Kağıt Türleri Yukarıda sayılan kâğıt fabrika ve yapımevlerinde, ülkemizin çeşitli gereksinmesi için aşağıda adları sayılan kâğıtlar üretilmektedir: Kuşe kâğıt, birinci hamur kâğıt, ikinci hamur kâğıt, üçüncü hamur kâğıt, teksir kâğıdı, sülfit kâğıdı, biledik kâğıt, selofan kâğıt, duvar kâğıdı, elişi kâğıdı, ebrulu kâğıt, karbon kâğıdı, kraft kâğıdı, kasap kâğıdı, krepon kâğıdı, ozalit kâğıdı, resim kâğıdı, sigara ... Okumaya devam edin →

Çayın Tarihi

Çayın Tarihi – Çayın Tarihçesi Yeryüzünde bir bardak çayı ilk içen acaba kimdir; hiç merak ettiniz mi? İ.ö. 2700 yıllarında yaşayan Çin İmparatoru Shen-Nung olabilir bu kişi. Eski bir öyküye göre, bu imparatorun içme suyunun kaynatıldığı kaba bir gün, bir yaban çayı bitkisinden yapraklar dökülmüştür nasılsa. İmparator bunu içtiğinde o kadar sevmiştir ki, sürekli olarak çay içmeye başlamış, tiryakisi olmuştur. Doğaldır ki bu, çay içilmeye nasıl ... Okumaya devam edin →

Hitler’in İnönü’ye Mektubu

Hitler’in İnönü’ye Mektubu Almanlar tarafından Kayseri’de kurulması daha önce kararlaştırılan ve yapımına başlanan uçak fabrikası, yarım kalmıştı. Ülkedeki Almanlar memleketlerine gönderilmiş, Almanya’da yüksek öğrenim yapan öğrencilerle diğer bazı görevliler geri çağırılmıştı. Ancak,Almanların Türkiye’ye ve Türk kromlarına büyük gereksinmesi vardı. Artan savaş üretimi sırasında krom, hemen her araç ve gerecin yapımında ... Okumaya devam edin →

Budizmin Doğuşu

Budizmin Doğuşu Hakkında Bilgiler Bundan iki bin beş yüz yıl kadar önce, Hindistan’da, yaşamından hoşnut olmayan bir adam vardı. Bu adam yirmi dokuz yaşına gelince Hindu dinini kabul etmiş, ama aradığı ruh dinginliğini onda da bulamamıştı. Altı yıl arayışın sonunda bir gün, kutsal incir ağacının dibinde düşünürken birden zihni ve tüm benliği aydınlandı; insanı mutsuz eden şeylerin gerçeğine varmıştı. Yaşamın tutkular ve saplantılı isteklerle ... Okumaya devam edin →

Hafız Osman Mektebi

Hafız Osman mektebi, XVII. yy.da yaşamış ünlü türk hattatı Hafız Osman tarafından sülüs ve nesih yazısında yapılan değişiklik ve ilerleme neticesi meydana gelen üslûba verilen ad. Hafız Osman’dan önce Fatih ve oğlu Bayezid II zamanında yaşamış olan Şeyh Hamdullah mektebi vardı. Bütün sülüs ve nesih yazan hattatlar bu mektebin kurallarına uyarak hat yazarlar ve Şeyh Hamdullah’ı kendilerine örnek alırlardı. Hafız Osman o üslûpta fizyolojik bazı değişiklikler ... Okumaya devam edin →

İslamda Cuma Neden Önemli

İslamda Cuma Neden Önemli İslâm dininin doğuşundan sonra müslüman ülkelerde kaynağını Tevrat’ta bulan yedi günlük bir zaman süresi benimsendi. Cuma gününü dinlenme, cumartesiyi işbaşı günü olarak alan müslümanlara göre, öteki milletlerde olduğu gibi hafta, yedi günlük bir zamandı. Arapların «usbû» dediği hafta, yevmüssebt adı verilen cumartesi günüyle başlar. Tevrat’ın yaratılış, (tekvin) anlayışına göre Tanrı, evreni altı günde yaratmış, ... Okumaya devam edin →

Cumhurbaşkanlığı Forsu Nedir

Cumhurbaşkanlığı Forsu Nedir – Cumhurbaşkanlığı Forsu 16 Yıldız Neyi Simgeler Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı forsu, kare biçiminde olup, ulusal bayrağa benzemektedir. Forsun sol üst köşesinde altın yaldızlı on altı tane beş köşeli yıldız daire biçiminde dizilmiş, bunun ortasında da çevresi ışınlı güneş motifi yer almış bulunmaktadır. Forstaki on altı yıldız, Türkiye Cumhuriyeti’nden önce tarihte bağımsız olarak kurulmuş Türk devletlerini, ... Okumaya devam edin →

İkili Kimyasala Silahlar

İkili Kimyasala Silahlar Gelecekteki savaşlar için sürdürülen silahlanma yarışında kimyasal maddeler öylesine öldürücü bir hale geldi ki, cildinizin üzerine düşen, toplu iğne başı büyüklüğünde bir damla bile ölüme yol açabiliyor. Sinir gazı diye adlandırılan bu kimyasal maddeler aslında 2. Dünya Savaşı öncesinden beri kullanılmaktaydı. Şimdiyse bu gazlar ikili silahlar adı verilen yeni bir aygıtın eklenmesiyle daha da güçlendirilmiş bulunuyor. İkili silahlar, ... Okumaya devam edin →

Halat Nedir – Halat Çeşitleri

Halat Nedir – Halat Çeşitleri HALAT i. (yun. kalus’tan). Kenevirden yapılmış kaim iplerin genel adı: Bir gemi direğine sarılmış halatlar gibi sımsıkı ve ağır halkalarla sarılmış (A. H. Tanpmar). Bk. ANSİKL. — Denize. Çevresi 1 pus’tan (2,54 sm) daha kalın iplere, verilen ad. (Bu ölçüden daha ince ipler, halatların akşamı adı altında gruplandırılır. Gemilerde lif ve tel olmak üzere iki çeşit halat kullanılır.) [Bk. ansİkl.] || Halat ambarı, gemi ... Okumaya devam edin →

Türklerde Bayrak

Türklerde Bayrak Türkler Müslümanlıktan önceki çağlarda kabile yaşamı sürdürürlerken her kabilenin kendine özgü bayrağı vardı. Bunlar damga, tuğ gibi adlarla anılan bayraklardı. Kabileler birleşip büyük bir birlik kurdukları zaman bu birliklerin başı olan hükümdarların da kendine özgü bayrağı olurdu. Bunlar tuğ ve bayrak kullandılar. Attila’nın, üzerinde kuş resmi bulunan bir bayrak kullandığı batı kaynaklarında yazılıdır. Çin ve İran kaynakları ... Okumaya devam edin →