Ağaçlar Bitkiler

Yüksek Bitkiler Nedir – Yüksek Bitkiler Konu Anlatımı

Yüksek Bitkiler Nedir – Yüksek Bitkiler Konu Anlatımı Yüksek bitkiler olarak adlandırılan bitkiler spermatofitler ya da tohumlu bitkilerdir. Bunlar günümüzün en büyük, en çeşitli ve ekonomik açıdan en kullanışlı bitki grubunu oluşturmaktadırlar. Genelde tohumlu bitkiler, aşağı bitkilerden daha büyüktürler. Bunlara yüksek bitkiler denmesinin nedeni, sadece yüksek olmalarından değil, bu bitkilerin kara ve diğer çevrelerdeki yaşama daha kolay uyum sağlayacak ... Okumaya devam edin →

Aşağı Bitkiler

Aşağı Bitkiler Nedir – Aşağı Bitkiler Konu Anlatımı Botanikçiler, kolaylık sağlamak için bitki dünyasının üyelerini aşağı ve yüksek bitkiler diye ikiye ayırırlar. Sınıflandırmanın diğer yönleri gibi, burada da bu iki gurubun nasıl tanımlanacağı konusunda bazı görüş ayrılıkları vardır. Bazı botanikçiler “aşağı” terimini, yalnız tallofitler’le sınırlarlar. Bunlar kök, sap, yapraklar gibi özelleşmiş dokuları olmayan ve tohumları yumurtalık ... Okumaya devam edin →

Tahıl Nedir

Tahıl Nedir tahıl, bol nişastalı tohumlarıyla dünyadaki en önemli besin kaynaklarını oluşturan tanm bitkilerinin genel adı. İnsanların beslenmesinde olduğu kadar hayvan yemi olarak da çok büyük bir değer taşıyan tahıllar, ayrıca glikoz, yapıştırıcı maddeler, yağ ve alkol gibi yüzlerce sanayi ürününün üretiminde de kullanılır. Zengin karbonhidrat içeriğinden ötürü yüksek enerjili gıdalar olmalarına karşılık bu ürünler öbür bazı kaynaklara göre çok ... Okumaya devam edin →

Yaprak Nedir – Yaprağın Görevi

Yaprak Nedir – Yaprağın Görevi Yaprak, bitkilerde solunum, terleme ve karbon özümlemesi gibi olayların meydana geldiği bölümdür. Yaprakların çok çeşitli biçimleri vardır. Çok büyük yapraklar olabildiği gibi, minik yapraklara da rastlanır. Ayrıca, yumuşak, sert, tüylü ve hatta dikenli yapraklar da görülür. Bazı yapraklar yenilebildiği halde, bazıları zehirlidir. Bütün bu yapısal farklılıklara karşın tüm yapraklarda ortak özellikler vardır. Bazı bitkiler, ... Okumaya devam edin →

Tohum Nedir Nasıl Oluşur

Tohum Nedir Nasıl Oluşur Tohum, kendisinden bitki üreyen bir tanedir. Baharda tomurcuklanan ve çiçek açan elma ağacı yaz aylarında meyve vermeye başlar. Elmanın ortasında bulunan çekirdekli kısım genellikle yenmez. Bu çekirdeklerden yeni elma ağaçları yetiştirilebilir. Elma çekirdekleri nemli toprağa bırakılırsa bir kısmı yeniden filizlenir ve büyümeye başlar. Çiçekli bitkilerin çoğalmasının en son evresinde tohumlar meydana gelir. Çoğalmanın ilk devresinde ... Okumaya devam edin →

Selülöz Nedir Nerelerde Kullanılır

Selülöz Nedir Nerelerde Kullanılır Karbonhidrat sınıfına giren ve bir polisakarit olan selüloz, dev moleküllü olup bitki hücrelerinin çeperlerini oluşturan organik bir maddedir. Selüloz yeryüzünde en çok bulunan maddelerden biridir; günlük yaşantıda önemli bir rol oynar. Örneğin ağaçlar ve otlarda büyük ölçüde selüloz bulunur. Selüloz bitkilerin hücre çeperlerinin ana maddesidir ve bitkisel maddelerin ağırlıklarının üçte birini oluşturur. Pamuk hemen hemen ... Okumaya devam edin →

Reçine Nedir Nerelerde Kullanılır

Reçine Nedir Nerelerde Kullanılır Reçineler hidrokarbonların yükseltgenme ürünleri olup sıcakta kolayca yumuşayarak uçucu ve kokulu maddeler açığa çıkaran organik maddelerdir. Bir ağaç yarıldığında dışarı bir sıvı akar. Buna özsuyu denir. Bu sıvı buharlaşınca geriye yapışkan bir sıvı kalır. Buna reçine adı verilir. Reçine ağaçta meydana gelmiş olan yarığı doldurur. Çoğunlukla reçineler havada sertleşirler. Reçinelerin, sıvı halden katı hale geçme ... Okumaya devam edin →

Pirinç Nedir Nerede Yetişir

Pirinç Nedir Nerede Yetişir Pirinç, buğdaygiller familyasından bir bitkidir. Çok önemli bir besin kaynağı olan pirinç Dünyanın her yanında yetiştirilir. Dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısının temel besinini pirinç oluşturur. Pirinç ayrıca çok kullanışlı bir maddedir. Kâğıt, şapka, sepet, dam kaplaması, şarap ve zamk yapımında pirinçten yararlanılır. Pirinçle beslenen insanların büyük çoğunluğu Asya’da yaşar. Bazı Asya ülkelerinde kişi başına ... Okumaya devam edin →

Orman Nedir – Ormanın Faydaları

Orman Nedir – Ormanın Faydaları Ağaçlarla kaplı geniş alanlara orman adı verilir. Toprak ve su gibi en değerli doğal kaynaklardan biri olan ormanın insan yaşayışı üzerinde büyük etkisi vardır. Ormanın havası her zaman sıcak ve nemlidir. Ağaçlarda maymun ve yılan gibi pek çok hayvan yaşar. Büyük sarmaşıklar ağaçlardan aşağıya perde gibi sarkar. Ormanlar yeryüzünün tropikal bölgelerinde bulunur. Buralarda iklim her zaman sıcak ve yağışlıdır. Yıl ... Okumaya devam edin →

Mantar Nedir

Mantar Nedir Mantar, bir gövde ve bunun üzerinde bir şapka biçiminde gelişmiş olan ilkel bir bitkidir. Mantar çok basit bir bitkidir. Yeşil bitkilerin besinlerini yapmakta kullandıkları kimyasal bir madde olan klorofil mantarlarda olmadığı için, mantarlar diğer yaşayan organizmaların ürettikleri besinlerden yararlanarak yaşarlar. Odun kütüğü, ekmek veya deri gibi ölü maddeler üzerinde yaşayan mantarlara çürükçül, canlı bitkilerin veya hayvanların üzerinde yaşayan ... Okumaya devam edin →