Ağaçlar Bitkiler

Çuha çiçeği nasıl yetiştirilir

Çuha çiçeği nasıl yetiştirilir , Çuha çiçeği nedir Uzun surelerden bu yana bahçelerde yetiştirilen çuha çiçekleri, Avrupa ve Asya’da çok yaygındır ve bahçıvanlar bunlardan pek çok yeni melez türler elde etmişlerdir. XVIII. yüzyıldan sonra Çin’den ve Japonya’dan Avrupa’ya getirtilen yeni türler, birçok melezleme denemelerine olanak sağlamış ve böylece çiçekleri bütünüyle değişik melezler ortaya çıkmıştır. Çuha çiçekleri (Primula cinsi), yüzlerce ... Okumaya devam edin →

Çiçekler Hakkında Bilgiler

Çiçekler Hakkında Bilgiler Biçimlerinin ve renklerinin güzelliğinden ötürü çoğunlukla süslemede yararlandığımız çiçekler, üstün yapılı bitkilerin üremesini sağlayan bitkisel bölümlerdir. Çiçekte, yüksek bir evrim derecesi gösteren bazı organlar vardır ve çoğunlukla bunlar ileri derecede özgülleşmiştir. Çiçeğin açıktohumlularda ana bölümlerden oluşan yalın bir yapısı vardır; kapalıtohumlularda ise daha belirgin ve gelişmiştir. Çiçek, bir eksenin ... Okumaya devam edin →

Çiçek Tozu nedir

Çiçek Tozu nedir Çiçeklerdeki erkekorganlarda oluşan çiçektozu, sarı bir toz gibi görünür ve erkek gamet olarak görevi, dişi gametin döllenmesini sağlamaktır. Çiçektozu, iki zarla kaplı yuvarlak bir hücredir. Dışzar sert, geçirimsiz, pütürlü ya da kirpi gibi dikenlidir. Onun altında, pektin bakımından zengin, beyazımsı ve esnek içzar bulunur. Bu iki zar, yedek besinleri, çok az suyu ve iki çekirdeği içeren sitoplazmayı sarar. İri olan besler çekirdek, bir süre ... Okumaya devam edin →

Çınar Ağacı Özellikleri

Çınar Ağacı Özellikleri , Çınar Ağacının Özellikleri hakkında bilgiler Köylerde ve kentlerde alanların, parkların kenarlarında, yolların iki yanında yükselen çınar ağaçları, akçaağaç yaprağını andıran parçalı iri yapraklarından ve yuvarlak meyvelerinden kolayca tanınır; bu meyveler yarılınca, tüylü incecik tohumlar saçılır. Çınargiller (Platanaceae) familyasında yalnız bir cins ağaç yani çınar (Platanus) bulunur; onun da ancak beş altı türü vardır. ... Okumaya devam edin →

Çam Ağacı Özellikleri – Türleri

Çam Ağacı Özellikleri – Türleri Bütün Kuzey yarıkürede ve tropiklerde yaygın olan çam ağacı, yapraklarını yaz kış dökmez ve her yerinde reçine kanalları vardır. Kozalaklılar grubunun en tipik bitkisi bu ağaçlardır. ‘Pinus cinsi (çam), çamgiller (Pinaceae) familyasındandır ve yüz kadar türü vardır. Çamlar, yüksekliği 45 metreyi bulabilen ya da yalın ağaççıklar halinde kalan ağaçlardır. Bu ağaçlarda iki çeşit sürgün vardır: Yapraksız olan ... Okumaya devam edin →

Çay Nedir – Çay Hakkında Bilgiler

Çay Nedir – Çay Hakkında Bilgiler Dünyanın çeşitli ülkelerindeki dükkanlarda satılan çay çeşitleri hep aynı bitkinin, çay ağacının (Camellia sinensis) ürünüdür. Çin kökenli bir bitki olan bu süreğen yapraklı (yapraklarını dökmeyen) ağaççığın yüksekliği, yabani türlerde 10 metreyi aşar-, ama çay bahçelerinde, kolay ürün alabilmek için, ağaççıkların boyu bile bile 1,50 metre dolayında tutulur. Çay yaprakları, kenarları dişli yalın yapraklardır. ... Okumaya devam edin →

Bitkiler ve İnsanlar

Bitkiler ve İnsanlar – Bitkilerin İnsan Hayatındaki Yeri Kentlerde ya da kent çevrelerinde yaşayan insanlar, bitkileri yaşamın bir gereği değil, hoş bir yönü gibi görmektedirler. Oysa, bitkilerin fotosentez yoluyla oluşturdukları yiyecek ve oksijen olmadan, ne insanlar ne de hayvanlar varolabilirler. Her ne kadar kültür, esas olarak bilim ve teknolojiyle belirleniyor gibi gözükse de, gerçekte uygarlık adı verilen ilerlemenin temelinde, bitkileri yetiştirebilme ve etkili ... Okumaya devam edin →

Tek Çenekli Bitkiler Nelerdir – Özellikleri

Tek Çenekli Bitkiler Nelerdir – Tek Çenekli Bitkilerin Özellikleri Bundan önceki konunun başında ikiçenekli bitkilerle tekçenekli bitkiler arasındaki en önemli farkın, bu bitkilerin embriyonlarındaki çenek sayısından kaynaklandığı açıklanmıştı. Bu iki gurubun bitkileri arasındaki diğer farklılıklar gövdede, yapraklarda, çiçeklerde ve meyvelerde ortaya çıkmaktadır, ikiçenekli bir bitkinin gövdesi, düzenli bir biçimde sıralanmış vasküler demetlere sahiptir; ... Okumaya devam edin →

İki Çenekli Bitkiler Nelerdir – Özellikleri

İki Çenekli Bitkiler Nelerdir – İki Çenekli Bitkilerin Özellikleri En gelişmiş ve en özelleşmiş bitkiler olan angiospermler, tohumlu bitkilerin ikinci ve en büyük gurubunu oluştururlar. Angiosperm “kanal içindeki tohum” ya da “meyve” anlamına gelmektedir. Kapalıtohumluları açık -tohumlulardan ayıran da, bu meyve ve onu oluşturan yumurtalıktır. Bunun nedeni, dişi kozalak pullarında oluşan yumurtacıkların, kendilerini meyve içine kapayan herhangi bir dokudan ... Okumaya devam edin →

Açık Tohumlu Bitkiler Nelerdir – Özellikleri

Açık Tohumlu Bitkiler Nelerdir – Açık Tohumlu Bitkilerin Özellikleri Fosil belgelerine dayanılarak, gimnospermlerin ya da açıktohumlu bitkilerin, bundan 400 milyon yıl önce, eğreltiotu benzeri bitkilerden geliştiklerine inanılmaktadır. 3 milyonu aşan türe sahip olan angiospermlere ya da kapalıtohumlu bitkilere oranla, açıktohumlu bitkilerin yalnızca 700 türü belirlenebilmiştir. Ancak en eski ve en büyük bitkiler, bu gurubun kapsamına girmektedir. Açıktohumlu ağaçlardan ... Okumaya devam edin →