Ağaçlar Bitkiler

Türkiye’deki Ormanlar

Türkiye’deki Ormanlar Türkiye, 780.576 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Yapılan araştırmalar bu alanın büyük bir bölümünün eskiden ormanlarla kaplı olduğunu göstermiştir. Oysa bugün, ormanların kapladığı alan, 19 milyon hektar kadardır. Bu, ülke yüzölçümünün yüzde 25’ini kapsar. Türkiye’de ormanların en yoğun olarak bulunduğu yer Karadeniz bölgesidir. Burada 5.094.525 hektar orman vardır. En az ormanın olduğu bölge ise geniş bozkırların ... Okumaya devam edin →

Dünyadaki Ormanlık Alanlar

Dünyadaki Ormanlık Alanlar Dünyadaki kıtaların hepsinde, yedi ana orman türünden birinin ya da birkaçının bulunduğu alanlar vardır. Ancak beşinci büyük kıta olan Antartika karlarla kaplı olduğundan, burada bitkisel ya- ^am ancak çok ilkeli bir düzeyde var olabilmektedir. Ne var ki, doğal olarak ormanlık olan bölgelerin büyük bir bölümü özellikle Avrupa’da, tarım Ve başka amaçlar için yok edilmiştir. Bugün Avrupa’nın yaklaşık yüzde 30’u ormanlıktır. ... Okumaya devam edin →

Ağacın Özellikleri Nelerdir

Ağacın Özellikleri Nelerdir Ağaç, odunsu bir yapısı olan ve tohumları yoluyla çoğalan, genellikle büyük ve çok uzun yaşayan bir bitkidir. Gerçekten de dünyada yaşayan canlılar arasında en büyüğü ve en uzun ömürlü olanı ağaçtır. ABD’nin batı kıyılarında yetişen ve kırmızı kereste veren Sekoya türünden ağaçların boyu 110 metreyi aşmaktadır. Kaliforniya’nın dev sekoyalarından General Grant adı verilmiş olan ağacın boyu 82 metre, çapı 12,5 ... Okumaya devam edin →

Dünyadaki Ormanlar

Dünyadaki Ormanlar Gezegenimizde karalar, yaklaşık 149 milyon kilometrekarelik bir alan kaplar. Çok önceleri bu karaların bir bölümü ağaçlık alanlar ya da ormanlarla kaplıydı. Orman, gelişken ağaç ve fundalıklardan oluşan ve genellikle geniş yer kaplayan alanlara denir. Yeryüzünde çok eski çağlardan beri ormanların olduğu bilinmektedir. Günümüzdeki ağaç türlerine benzeyen bitkiler ise, yaklaşık 200 milyon yıl önce ortaya çıkmışlardır. Ama 300 milyon yıl ... Okumaya devam edin →

Ardıç Nedir

Ardıç Nedir ARDIÇ, bot., (Lat.Juniperus), servigillerden (Cupressaceae), herdem yeşil ağaç, ağaççık ve çalılar cinsi. Kuzey Yarımküre’nin hemen her tarafına yayılmış 60 kadar ardıç türünden dokuzu ülkemizde doğal olarak yetişir. Ardıç türleri arasında boylu ağaçlar olduğu gibi çok dallı ağaççıklar, çalılar, hatta yerde sürünen bitkiler de bulunur. Yapraklar biz biçiminde, batıcı ya da pul görünümündedir. Çiçekler bir ya da iki evciklidir. Dişi ... Okumaya devam edin →

Rapor İçin Bilgi Edinme

Rapor İçin Bilgi Edinme Nerelerden ve nasıl bilgi edinebiliriz? Yazacağımız yazı üzerinde araştırma yapmak için nerelere başvurmalıyız? Televizyon ve radyo programları zaman zaman yararlı bilgiler vermektedir. Bazı filmler, doğa hakkında çok ilginç görüntüler yansıtabilir. Çeşitli zamanlarda yaptığımız kısa, uzun gezilerde konuştuğumuz kimselerden aklımızda ilginç anılar kalmış olabilir. Kitaplar, dergiler, gazeteler her zaman bize yardım edebilir. Okul kitaplığınız, ... Okumaya devam edin →

Frenk İnciri

Frenk İnciri faydaları , Frenk İnciri nerede bulunur Bildiğimiz incirle hiç benzer yanı olmayan frenk inciri (Opuntia ficus indica), kaktüsgillerden (Cactaceae), yani etli bitkilerdendir. Akdeniz bölgesinde yetişen frenk inciri, bir sap ile eklemli dallardan oluşan bir çalı görünümündedir. Raketi andıran dallar yeşil renktedir; biçimleri, biraz oval ve dil gibidir. Üstleri de dikenlidir. Yaprak yerini tutan dikenler, bitkinin kuraklığa dayanabilmesi için bu biçime dönüşmüştür. ... Okumaya devam edin →

Etçil Bitkiler Hakkında Bilgi

Etçil Bitkiler Hakkında Bilgi Yeşil bitkiler, klorofilli oldukları için, gereksindikleri besin maddelerini kendileri yapabilir, havadaki azot dışında bütün azot bileşenlerini kullanabilirler. Üstün yapılı bazı bitkilerinse, özel – azotlu beslenme biçimi vardın «Etçil bitkiler» denen bu bitkiler, beslenmek için küçük hayvanları yakalar, salgıladıkları bazı diyastazlar sayesinde sindirir, böylece serbest kalan azot moleküllerini soğururlar. Çok özel olan bu ... Okumaya devam edin →

Fasülye Bitkisi

Fasülye Bitkisi Pek çok fasülye (Phaseolus cinsi) türü vardır. Bunlar, insanların çok erken besin olarak kullanmaya başladıkları baklagillerdendir; Peru’da Kolomböncesi dönemden kalma mezarlarda fasülye taneleri bulunmuştur ve İnka sanatında (çömlek, nakış) pek çok fasülye resmine raslanır. Tarım fasülyesinin (Pha seolus vulgaris) anayurdu, Meksika’nın güneyidir. XVI. yy’da Avrupa’ya getirilen fasülyenin günümüzde bilinen değişik çeşitleri birçok genetik ... Okumaya devam edin →

Defne Nedir

Defne Nedir Defne, Yunanlılar ve Romalılar için bilgeliğin ve zaferin simgesiydi. Defne dallarından taçlar yapılır, ozanlar, din adamları, zafer kazanmış savaşçılar onurlandırılırdı. Defne (Laurus nobilis), defnegillerin (Lauraceae) bölgemizde kendiliğinden yetişen biricik temsilcisidir. Yüksekliği 8-10 metreyi bulabilen bir ağaçtır; ama çoğu zaman görünüşü ve büyüklüğü bir ağaççığı andırır. Defnenin üstünde her mevsim yaprak vardır. Uzunca ve oldukça ... Okumaya devam edin →