Ağaçlar Bitkiler

Türkiye’de Çay Tarımı ve Ekim Alanları

Türkiye’de Çay Tarımı ve Ekim Alanları TÜRKİYE’DE ÇAY TARIMI Bazı kaynaklara göre çay, ülkemizde 300 yılı aşkın bir süredir içilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde çay üretimi ile ilgili ilk girişimler 1878’de Japonya’dan getirilen tohumların örnek çiftliklerde ekilmesi ile başlamıştır. 1888’de Bur- sa’da çay yetiştirme çalışmaları yapıldığı biliniyor. Bu konuda dört yıl çaba harcanmış, ama yer yanlış seçildiği ... Okumaya devam edin →

Çayın Satışı ve Pazarlanması

Çayın Satışı ve Pazarlanması Piyasa için hazırlanan çay iriliğine göre sınıflandırılır. İri ya da ufak, kırık ya da kırılmamış yapraklar yeryüzünün her tarafında çay tiryakilerinin zevklerine uygun biçimde elenir, ayrılır. Folyo denilen ince metal kâğıtlardan hazırlanmış paketlere doldurulur, nem geçirmez sandıklara yerleştirilir. Her sandık 45 kilogram kadar çay alır. Sonra bunlar harmanlanmak üzere çeşitli ülkelerdeki firmalara ulaştırılır. Harmanlama, ... Okumaya devam edin →

Çay Çeşitleri

Çay Çeşitleri Nelerdir Üç ayrı tür çay vardır: Siyah, yeşil ve kahverengi- yeşil. Her üç türün de kendine özgü tadı, cinsinden çok hazırlanışı sırasında geçirdiği işlemlerle ilgilidir. Siyah çay elde etmek için, körpe ve taze yapraklar sırası ile soldurulur, kıvırılır, mayalandırılır, kurutulur ve sınıflanır. Çaylıklardan toplanan çayın en kısa zamanda fabrikaya ulaştırılması gerekir. Toplanmasından sonra iki saat içinde fabrikada işlenmeye alınan ... Okumaya devam edin →

Çayın Ekilmesi ve Toplanması

Çayın Ekilmesi ve Toplanması Çay, botanikçilerin Camellia Sinensis adını verdikleri, her zaman yeşil bir bitkinin yapraklarından elde edilmektedir. Doğada kendi haline bırakılan bir çay ağacının boyu 9 metreye ulaşabilir. Ama, çaylık adı verilen tarım alanlarında sürekli budamalar sonucu yüksekliği 1 metreyi aşmayan bir fidan biçimindedir. Bu yükseklikte yaprakları kolayca toplanabilir. Çayın en iyi yetiştiği yerler, yıl boyunca bol yağmur alan ılıman ve tropikal ... Okumaya devam edin →

Gül Ağacı

Gül Ağacı GÜL ağacı blş. i. Bot. Yaban gülünden (rosa) türeme çalı görünüşünde süs bitkisi. (Gülgillerden.) — Teknol. Guyana’da yetişen iki ağacın ortak adı. Bk. ansİkl. — ansİkl. Gül ağaçları, dik veya sürüngen, sarmaşık gövdeli, almaşık yapraklı, genellikle tüylü veya dikenli küçük ağaçlardır. Bazı türleri yapraklarını kışın dökmez. Çiçekleri sap ucundan çıkar; bütün kısımları beşli olan çiçekler ya tek tek veya demet halinde ... Okumaya devam edin →

Ağaç Ürünleri Nelerdir

Tahta, ağaçların ya da diğer odunsu bitkilerin gövde, dal ve köklerinden elde edilir. İnsanoğlunun kullandığı en önemli maddelerden biridir. Yüzyıllar boyunca tahta, insanoğlunun barınak, mobilya, gemi, kutu ve daha binlerce araç, gereç yapmasını sağlamıştır. Günümüzde bütün bunlar, tahtadan olduğu kadar madenden de yapılabiliyor. Madenden yapılan eşya genellikle daha hafif ve daha uzun ömürlü oluyor. Maden saban, tahta sabanın; maden merdiven, tahta merdivenin ... Okumaya devam edin →

Orman Endüstrisi Nedir

Orman Endüstrisi Nedir   Ağaç, insanın en eski çağlardaki mağara döneminden günümüzdeki çağdaş yaşam biçimine dek sayısız işlerde kullandığı ve yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirdiği en yararlı doğal ürünlerden biridir, önce onunla ısınmayı öğrenmiş, yemeğini onun korlu ateşinde pişirmiş , barınağını ondan yapmış, daha sonra ağaçtan yaptığı araçlarla uzak ülkelere gitmeyi başarmıştır. Yazın yakıcı sıcağında ağacın ... Okumaya devam edin →

Ormanların Korunmasında Çevre Bilinci

Ormanların Korunmasında Çevre Bilinci Ekoloji, günümüzde en önemli uzmanlık alanlarından biri haline gelmiştir. Bu bilim dalı canlılarla, canlıların içinde yaşadıkları çevre arasındaki ilişkileri inceler. Orman beş kesitte ele alınır. Her kesit değişik bitki ve hayvan türlerini barındırır. Alt kesit orman tabanıdır. Burada dal, yaprak, çiçek yaprağı ve hayvan artıklarından oluşan bir tabaka bulunur. Bu tabakayı topraktaki mantarlar, solucanlar, karıncalar ... Okumaya devam edin →

Orman Yangını Nedir Nasıl Oluşur

Orman Yangını Nedir Nasıl Oluşur Her yıl hektarlarca orman alanının yok olmasına yol açan orman yangınlarının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: Dikkatsizlik ve ilgisizlik, kasıt, çeşitli endüstri kuruluşlarının kaçak kesimleri, avcılık, yıldırım, aşırı sıcak ve anlaşılmayan nedenler. Bunlar içinde en çok yangına yol açanı dikkatsizlik ve ilgisizliktir. Sönmeden atılan kibrit ve sigara, iyice söndürülmeyen kamp ateşi, orman içindeki çalı ve otların ... Okumaya devam edin →

Türkiye’de Orman İşletmesi

Türkiye’de Orman İşletmesi Türkiye’de orman ile ilgili bir düzenleme ilk kez Osmanlı Devleti döneminde yürürlüğe konmuştur (1870). Asıl genel düzenleme 8 Şubat 1937 tarih ve 3116 sayılı yasa ile olmuş, Orman Bakanlığı ise 7 Ağustos 1969’da kurulmuştur. Çalışmalar Orman Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü, Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğü ve Taşra Örgütünce yürütülür. Bu bakanlık günümüze ... Okumaya devam edin →