Yelve Kuşu Hakkında Bilgi

Yelve Kuşu Hakkında Bilgi

YELVE, zool., (Lat. Emberiza). Ötücükuş-lar (Passeriformes) takımının Yelvegiller (Emberizidae) familyasından ötücü kuş cinsi.

Avrupa’dan Urallar’a kadar uzanan bölgede, Güneybatı Asya ve Kuzeybatı Afrika’da yaşar. Ormanlık, fundalık ve ağaçlık alanlar yeğler. Serçe iriliğinde, zeytin yeşiline çalan sarı renkli bir kuştur. Kış mevsiminde Akdeniz Bölgesi’ne göç eder. Türkiye’nin her yanında yaşayan birçok türü vardır. Daha çok bitkilerle beslenir. Yağlı bitkilerin filizlerini, tohumları, yaprak tomurcuklarını ve meyve tanelerini yer.

iyi bilinen türleri: Akbaşlı yelve (Emberiza leucocephala) Asya’da su kenarlarında yaşar. Uzunluğu 16 cm kadardır. Sırtı koyu kırmızı-kahverengi, karın bölgesi külrengi-beyazdır. Cüce yelve (Emberiza pusiila) Kuzey Asya’nın orman ve fundalık alanlarında yaşar. Uzunluğu 13.5 cm kadardır. Sırtı kahverengi, karın bölgesi beyazımsıdır. Çalı yelvesi (Emberiza cir-lus) Avrupa’da yaygın bir biçimde yaşar. Ekin yelvesi (Emberiza calandra) Avrupa, Kuzey Afrika ve Ön Asya’daki çayır ve tarlalarda yaşar. Uzunluğu 19 cm kadardır. Sırtı zeytin yeşili-kahverengi, karın bölgesi külrengi-beyazdır. Kaya yelvesi (Emberiza cia) Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika’daki dik eğimli alanlarda yaşar. Uzunluğu 17 cm kadardır. Sırtı kırmızı-kahverengi, karın bsölgesi tarçın rengidir. Külrengi yelve (Emberiza cineraceae) Anadolu ve İran’daki kayalık alanlarda yaşar. Uzunluğu 16 cm kadardır. Sırtı külrengi, karın bölgesi beyaz, gerdanı sarı renklidir. Sarı yelve (Emberiza citrinella) Avrupa’daki dağ ve ovalık alanlarda yaşar. Sırtı koyu kırmızı-kahverengi, karın bölgesi sarı renklidir. Sazlık yelvesi (Emberiza schoeniclus) Avrupa ve Asya’daki sulak ve bataklık alanlarda yaşar. Uzunluğu 16 cm kadardır. Sırtı siyah, karın bölgesi kirli beyaz renklidir.

YELVEGİLLER, zool., (Lat. Emberizidae). Omurgalı hayvanlardan Kuşlar (Aves) sınıfının Ötücükuşlar (Passeriformes) takımının Özötücüler (Oscines) üst familyasının bir familyası. Gagaları küçük ve koni biçimindedir. Kuyrukları düz ve içeriye doğru girintilidir. Böcek ve tanelerle beslenirler. Çoğu göçücüdür, iyi bilinen türleri: Akbaşlı yelve (Emberiza leucocephala), cüce yelve (Emberiza pusiila), çalı yelvesi (Emberiza clrlus), ekin yelvesi (Emberiza calandra), kaya yelvesi (Emberiza cia), külrengi yelve (Emberiza cineracea), kirazkuşu (Emberiza me-lanocephala), ortolon (Emberiza hortula-na), sarı yelve (Emberiza citrinella), sazlık yelvesi (Emberiza schoeniclus).

Yorum yazın