Yayın Balığı

Yayın Balığı

YAYINBALIĞI, zool., (Lat. Silurusglanis). Kemiklibalıklar (Teteostei) takımının Yayın-balığıgiller (Siluridae) familyasından bir balık türü.

Avrupa, Asya ve Anadolu’nun ılıman bölgelerindeki akarsu, göl gibi tatlısularda yaşar. Avrupa’da özellikle de Hazar Denizinde yoğun biçimde görülür. Türkiye’de Sakarya Irmağı, Manyas, İznik, Apol-yont, Çıldır göllerinde bulunur. Uzunluğu 80-300 cm, ağırlık 250 kg’a kadar çıkar. Derisi mavi-siyah, kahverengimsi, bazan zeytin yeşili ve gri siyah arasıdır. Kenarları açık, karnı bulanık beyaz, yeşil lekelidir. Geniş ve güçlü kafası, enine yarıklı ağzı, iki çok uzun beyaz mavi sakal ve 4 kısa sakalı, küçük gözleri, minicik sırt yüzgeci, çok uzun anüs yüzgeci ve yuvarlak, küçük kuyruk yüzgeci vardır. Geceleri canlanan yırtıcı bir balıktır. Su kemiricilerini, kuşlarını, balık ve kurbağaları ile beslenir. Dip hayvanı olmasına karşın fırtına olunca su yüzüne çıkar. Nisan sonu ile haziran sonu arasında rişisi yaklaşık 100.000 yumurtasını kıyı bölümlerine bırakır. Erkek, yumurtalır 8-14 gün korur. 50 yıldan çok yaşar.

YAYINBALIĞIGİLLER, zool., (Lat. Silu-ridae). Omurgalı hayvanlardan Balıklar (.Pisces) sınıfının Kemiklibalıklar (Teleos-tei) takımının Kemikdesteklikeseliler (Os-tariophysi) alt takımına giren bir familyası. Amerika, Asya ve Afrika anakaralarındaki tatlısularda yaşarlar. Avrupa’da yalnızca yayınbalığı (Silurus glanis) adı verilen türü yaşar. 1200 kadar türü vardır. Az sayıdaki bazı türleri deniz kıyılarına kadar çıkarlar. Vücutları pulsuz olmasına karşın, vücutları ve başları kemiksi levhalarla kaplıdır. Belirgin özellikleri, uzun vücutları, kalın dudakları üst çenede bir çift alt çenede bazen bir, bazen de iki çift olan bıyıklarıdır. Sırt yüzgeçlerinin ilk dikenleri çoğu türde silah olarak güçlenmiştir ve çok küçüktür. Anüs yüzgeçleri ise uzun olup kuyru yüzgeçleriyle birleşmiştir. Çenelerinde 4-5 sıra halinde küçük dişler yer alır. Oldukça büyük olan yüzme keselerinin kasılması ya da sürtünmesiyle sesler çıkarırlar. Bu yüzme keseleri tutkal elde etmek amacıyla kullanılır. Gündüz suların dip kesiminde gün batımını beklerler ve avlanmak üzere çıkarlar. Tümü etçil ve yırtıcıdır. Vücutlarının rengi yaşadıkları ortama bağlı olarak değişebilir. Dişiler yumurta çıkardıktan sonra erkek yayınbalıkları, gelişmiş olan yavru bakımı işgüdüsüyle yumurtalara bakarlar. Etleri beğenildiği için yaygın bir biçimde avlandıkları gibi, günümüzde yapay olarak göletlerde de. üretilir.

iyi bilinen türleri: Yayınbalığı (Silurus glanis), köpekyayını (Amiurus nehulosus), elektrikliyayın (Malopterurus electricus), zırhlıyayın (Callichtis asper).

Yorum yazın