Yassı solungaçlılar

Yassı solungaçlılar

YASSISOLUNGAÇLILAR, zool., (Lat Lamellibrarıchiata). Çok hücreli hayvanlardan Birincilağızlılar (Protostomia) filumunun Yumuşakçalar (Mollusca) dalının bir sınıfı.

25.000 türünü çoğu denizlerde, çok azı da tatlısularda yaşar. Yaşamıyor gibi hareketsizdirler. Aldıkları suyun içindeki organik maddelerle beslenirler. Suyun akıntılı olduğu yerferde bir yere bağımlı olarak ya da soluk deliği açık kalmak koşuluyla gömülerek yaşarlar. Kubbeli, iki parçalı, manto adı verilen kabukları vardır. Kabuk yarıları, sırtta birbirine geçen hareketli dişlerle bağlanırlar. Enine çizgili kaslar kabukları kapar. Yer değiştirmek isteyince ayaklarını kabuktan dışarı çıkarıp, kan basıncıyla şişip bir sürtünme tabanı haline getirip hareket ederler. Ayak yapışma organı olarak kullanılır. Ayağın arka ucundaki Bissus bezinden çıkardığı bir iplik sertleşerek hayvanı yere bağlar. Ayrı eşeyli ve erdişi türleri vardır. Eu-lamelli branchiata takımının yaprağımsı yapıları ve her bölümdeki bir dış ve bir iç solungaçları belirgin özellikleridir. Çoğu türde bu solungaçlar arasında yavru büyür. Irmak midyesi (Union pictorum), göl midyesi (Anodonta cygnea), ırmak inci midyesi (Margaritana margaritifera), Musculium lacustre, Pisidium conventus, Sphaerium corneum, üç köşeli midye (Dreissensia polymorpha), Cardium adule, Cardlum aculeatum, Cardium echina-tum, Tridacna gigas, Scrobicularia pipe-rata, Mactra stultorum, Chione gallina, tolas (Pholas dactylus),Teredo novalis, Mya arenaria, Corbula gibba, Saxicava rugosa, Solen vagina ve Clavagella aperta iyi bilinen türleridir. Ani somyaria takımının özelliği, kabuklarının ön kapama kasının küçülme eğiliminde olmasıdır. Mytilidae familyasında bir yere bağımlı türler bulunur. Kuzey yarıkürede yaşarlar. Yenilebilir bir tür olan midye (Mytilus edilus), Modi-ola barbata, Lithophaga lithophagu, tarak (Pecten jacobaeus), Pecten maximus, Akdeniz’de yaşayan Spondylus gaede-ropus, Kuzey denizlerinde bulunan 4 cm’lik Lima hians, Hint ve Büyük Okya-nus’ta yaşayan Pteria Margaritifera, Akdeniz’de yaşayan 9 cm’lik Avicula hirun-do, Akdeniz’in 80-100 cm’lik Pinna squ-amosa’ sı ve istridye (Ostrea edulis) bu takımın iyi bilinen türleridir. Üçüncü takım olan Taxodonta en eski ve ilkel biçimleri kapsar. Çift taraksı solungaçları ve çok sayıda dişli kabuk kapatıcıları belirgin özellikleridir. Nucula margaritacea, Arca no-ae ve Pectunculus glyimeris 7 familyasının en iyi bilinen türleridir.

Yorum yazın