Yanyüzergiller

Yanyüzergiller

YANYÜZERGİLLER, zool., (Lat. Pleuro-nectiade). Omurgalı hayvanlardan Balıklar (Pisces) sınıfının Kemiklibalıklar (Tele-ostei) takımının Dikenliyüzgeçliler (Acant-hopterygii) alt takımına giren bir familyası.

Dünyanın her yanında yaşarlar. Genellikle dip balıkları olduklarından çamur rengin-dedirler. Pembeye çalan renkte olanları da vardır. Renklerini yer rengine uydururlar. Kuma gömülür ve gözlerin bulunduğu kesim üste gelir. Yumurtadan çıkan yavruların vücudu bakışımlıdır. Büyüyünce, gözün biri yukarı doğru yer değiştirir ve vücutları yassılaşarak bakışımsız bir duruma dönüşür. 500 kadar türü vardır, iyi bilinen türleri: Kalkan (Rhombus ma-ximus), çivisiz kalkan (Rhombus laevis), köpekdili (Pleuronectsos cynoglossus), Kızıldil (Pleuronectes microcephalus), yal-dızlıpisibalığı (Pleuronectos platessa), dil-balığı (Solea vulgaris), pisibalığı (Limanda limanda), derepisisi (Limanda flesus).

Yorum yazın