Yağmur kuşu hakkında bilgi

Yağmur kuşu hakkında bilgi

YAĞMURKUŞU, zool., (Lat. Charadrius pluvlalls): Yağmurkuşları (Charadriifor-mes) takımının Yağmurkuşugfller (Charadrlldae) familyasından bir kuş türü. Kuzey Avrupa’nın Asya’ya kadar uzanan alanda aşar. Bataklık alanlarda, tatlı ya da tuzlu su kenarlarındaki geniş fundalıklarda ve tundralarda yuva yapar. Uzunluğu 28 cm’dir. Karlı bölgelerde yaşayanlar göçmen kuşlardır ve kış mevsiminde Akdeniz kıyılarıyla Afrika’ya göç ederler. Eti avcılarca beğenilir. Göç eden yağmurku-şu türleri: Yaldızlı yağmurkuşü (Charadrius apicarlus), gümüşi yağmurkuşu (Charadrius squatorola). Yuva yapan yağmur-kuşları: Yakalı büyük yağmurkuşu (Charadrius dubius), kesik yakalı yağmurkuşu (Charadrius alexandrinus).

YAGMURKUŞUGİLLER, zool., (Lat. Charadriidae). Omurgalı hayvanlardan Kuşlar (Aves) sınıfının Yağmurkuşları (Charadriiformes) takımının Çamurkoşar-ları (Limıcolae) alt takımına giren bir familyası.

Büyük ve yuvarlak başlı, kısa kalın soyun-lu, güçlü bacaklı kısa kuyruklu ve küçük kalın ve sert gagalı kuşlardır. Su yakınlarındaki bataklık, yosunluk tundra ve steplerde yaşarlar. Yalnız birkaç türü deniz ve ırmak kıyılarında bulunur. Kendilerin özgü bir koşma biçimleri vardır. Sanki tökez-lenmjş gibi dururlar. Aynı zamanda çok iyi uçucudurlar. Uyumlu, uysal olanbu kuşlar, küçük ve dağınık sürüler halinde yaşarlar. Yuvalarını toprakta belirgin olmayan çukurlara yaparlar kuluçkaya 4 umur-ta üzerinde yatarlar, iyi bilinen türleri: Kızkuşu (Vanellus vanel-lus), kıyıkoşarı (Himantopus himantopus), üöğüşkenkuşu (Pavoncetfa pugrıa*), yağmurkuşu (Charadrius pluvialis), istridye-avcısı (Haematopus ostralegus), kılıçga-galı (Recurvirostra avocetta), kocaalbacak (Totanus fuscus), kanutkuşu (Tringa canutus).

Yorum yazın