Yaban eşeği hakkında bilgi

Yaban eşeği hakkında bilgi
YABANEŞEĞİ, zool., (Lat. Equus ona-ger). Atgiller (Equidae) familyasından eşeğe çok benzeyen yabani hayvan. Önceleri, Kuzey Afrika’nın dağlık ve çöllük bölgelerinde, Sudan’dan, Kızıldeniz’e uzanan bölgede, Somali’de ve Etiyopya’da yaşarlardı. Bugün Afrika, Asya, Somali yabaneşekleri söz konusu olsa bile, tümünün soyu tükenmiştir, ikinci Dünya Sava-şı’ndan önce Somali ve Nubye’de bulunan sürülerin de ölmüş oldukları sanılmaktadır. Atlas yabaneşeğinin de soyu tükendiği gibi Nil’in batısında da hiçbir yaba-neşeği yoktur. Yabaneşeğinin uzun kalçaları, kısa, ince kıllı dik yelesi, ince püskül kuyruğu, çapraz çizgili zarif bacakları ve dar toymakları vardır. Derisi tek renk: lidir. Ön bacaklarında boynuzsu çıkıntıları vardır. En belirgin özelliği korkunç anırışıdır. Hızlı ve sürekli uzun yolculuk yapamaz ama iyi tırmanır, iki alttürü vardır: İran yabaneşeği ve Hint yabaneşeği. İran yabaneşeğinin kulakları büyük, tüyleri yaz mevsiminde soluk hızlı renkli, kış mevsiminde boz renklidir. Toy eşek toynağı gibidir. Hint yabaneşeğinin postu kızıl renklidir. Sırtında iki açık renk çizgi arasında geniş bir renk şeridi vardır.

Yorum yazın