Vatoz Balığı Nedir


Vatoz Balığı Nedir

Vatoz Balığı Nedirvatoz, Rajidae ve Dasyatidae familyalarından kıkırdaklıbalıkların ortak adı. Dasyatidae familyasını oluşturan balıklar iğneli vatoz (*) adıyla tanınır. Yaklaşık 190 türden oluşan Rajidae üyeleri denizlerde çok geniş bir coğrafi dağılım gösterir ve sığ sulardan 2.700 m’yi aşan derinliklere kadar bulunur.

Rajidae üyelerinin yuvarlakça ya da eşkenar dörtgen biçiminde gövdesi Rajiiformes takımının öbür üyelerindeki gibi sırt karın yönünde iyice yassılaşmıştır, ince ve uzun kuyruklannın sapından hemen hemen burna kadar uzanan geniş göğüs yüzgeçleri vardır. Kafatasları bazılarında öne doğru sivri bir “burun” çıkıntısı yapar. Renkleri düz ya da desenli olabilir. Çoğunun üst bölümlerinde dikensi uzantılar bulunur. Ba-zılannın kuyruğunda çok zayıf bir elektrik organı vardır. Üyuşturanbalığından(*) farklı olarak karın yüzgeçlerinin arka kenarları birer girinti yaparak ikişer loba ayrılır. Yaşayan türlerinin büyük bölümünde kuyruk yüzgecinin üstünde iki sırt yüzgeci yer alır. Aynksı örneklerden Yeni Zelanda kıyılannda yaşayan bir türün (Arynchobatis asperimus) tek sırt yüzgeci vardır. Güney Afrika kıyılarında yaşayan Anacanthobatis ile Meksika Körfezinde yaşayan Springeria cinslerinin üyelerinde ise sırt yüzgeci bulunmaz. Bu tek sırt yüzgeçli ve sırt yüzgeçsiz balıklar Rajidae’nin iki altfamilyası, bazen de ayn familyalar olarak sınıflandırılır.

Vatozların ağzı ve dış solungaç yarıkları vücutlarının alt yüzeyindedir. Bilinen tüm türler yumurtlayarak ürer. Yumurtalar dört köşesinde boynuzsu uzantıları bulunan de-rimsi kılıflar içindedir.

Rajidae üyelerinin uzunlukları türlere göre önemli ölçüde değişir. Örneğin Atlas Okyanusunun batısında yaşayan Raja erinacea 50 cm’yi aşmazken Kuzey Amerika’nın Büyük Okyanus yakasındaki R. binoculata 2,5 m uzunluğa erişebilir. Familya üyeleri zararsız dip balıklandır. Sık sık kendilerini kısmen kuma ya da dip çamurlarına gömerler. Göğüs yüzgeçlerini dalgalandırarak yüzmeleri çok gösterişlidir. Yumuşakçalar, kabuklular ve balıklar temel besinlerini oluşturur. Kurbanlarının üstüne çökerek avlanırlar.

Türkiye’yi çevreleyen sularda yaşayan 10 kadar türünden düğmeli vatoza (R. clavata) daha çok Karadeniz kıyılarında rastlanır. En çok 110 cm, ortalama 30-80 cm uzunluğundaki bu tür alt ve üst yüzeylerine dağılmış düğme biçiminde kabartılar oluşturan dikenli pullarıyla aynı sularda yaşayan öbür vatoz türlerinden ayırt edilebilir.

Yorum yazın