Uyarma Nedir

Uyarma Nedir
uyarma, indükleme olarak da bilinir, embriyolojide, bir dokunun varlığının başka doku türlerinin gelişmesini etkilemesiyle ortaya çıkan süreç. Belirli dokuların, özellikle embriyon evresinin ilk dönemlerinde, bitişik dokuların farklılaşmasını yönlendirebildiği bilinir. Uyarıcı dokunun eksikliği uyarılan dokunun yetersiz ya da kusurlu gelişmesine yol açar. Bunun tersine, embriyonda normalden daha fazla ya da olmaması gereken yerde uyarıcı doku bulunması, uyarılan dokunun yerleşiminde bozukluklara neden olur. Normal olarak uyarma belirli koşullarda, belirli dokuların birbirini etkilemesiyle ve ancak belirli bir süre için ortaya çıkar.

Uyarma sürecine örnek olarak beyinden deriye doğru büyüyen göz taslağının uyarması sonucunda göz merceğinin gelişmesi verilebilir. Göz taslağı üstderide (epidermis) değdiği bölgeleri merceğe dönüştürür. Uyarma mekanizmasının ayrıntıları bilinmemekle birlikte, ribonükleik asidin (RNA) haberci olarak görev yaptığı düşünülmektedir.

Yorum yazın