Uçan Kırlangıç Balığı

uçankırlangıç, Dactylopteridae (ya da Cephalancanthidae) familyasını oluşturan birkaç deniz balığı türünün ortak adı. Bazı uzmanlar bu familyayı Scorpaeniformes takımına yerleştirirken öbürleri Dactylopte-riformes adında ayn bir takım oluşturacak biçimde sımflandırırlar.

Uçankırlangıçlar kırlangıçbalıklarına (Trig-lidae familyası) benzer. Gövdeleri ince uzun, ikişer parçalı göğüs yüzgeçleri çok geniştir. Bu gösterişli ve güzel renkli yüzgeçlerin çok daha iri olan arka parçaları kanada benzer bir biçim almıştır. Atlas Okyanusu ve Akdeniz’de yaşayan Dacty-lopterus volitans türünün göğüs yüzgeçleri parlak mavi beneklidir. Uçankırlangıçların tepesinde bulunan kalkan biçiminde genişlemiş kemik levhalar, ayırt edici özelliklerinden birini oluşturur. Daha çok tropik
bölge sularında yaşayan bu balıkların uzunluğu en çok 50 cm dolayındadır. Genellikle dipte yaşarlar. Ama bazen suyun dışına fırlayıp göğüs yüzgeçlerini açarak kısa bir süre havada süzülebilirler.

Yorum yazın