Tuz karidesi

Tuz karidesi

tuzkaridesi, Branchiopoda sınıfının Anos-traca takımının Artemia cinsinden küçük kabukluların ortak adı. Yeryüzünün hemen her yerindeki suyu tuzlu göl ve gölcüklerde yaşarlar. A. salina türü ABD’deki Büyük

Tuz Gölünde çok boldur ve ticari önem taşır. Uzunlukları yaklaşık 1-1,5 cm olan bu omurgasızların başlarında saplı bileşik gözler ve basit birer nauplius gözü vardır. Tuzkarideslerinin göğüs bölümleri çift sıra halinde yapraksı bacaklarla donanmıştır. İnce ve uzun karın bölümlerinde ise uzantı yoktur. Tuzkaridesleri genellikle ters dönmüş biçimde bacaklarını düzenli hareket ettirerek yüzer. Temel besinleri olan yeşil algleri bacaklarıyla sudan süzerek alırlar.

 

Yorum yazın