Transdüksiyon Nedir

transdüksiyon, virüsün genomuyla bütünleştirilen konak hücre (bakteri) genlerinin, virüs başka bir enfeksiyonu başlatırken başka bir konak hücreye taşınmasıyla ortaya çıkan süreç. Genel transdüksiyonda konak hücre genlerinin herhangi biri bu süreçte yer alırken, özgün transdüksiyonda yalnız birkaç özgün gen taşınır. Transdüksiyon yeni bakteri suşlarının geliştirilmesinde, bakteri genlerinin yerlerinin saptanmasında ve daha pek çok genetik deneyde yararlı bir mikrobiyolojik teknik olarak kullanılmıştır.

Yorum yazın