Sümbül nedir

Sümbül nedir

sümbül, zambakgiller (Liliaceae) familyasının Hyacinthus cinsini oluşturan 30 kadar soğanlı bitki türünün ortak adı. Akdeniz yöresinde ve Afrika’nın tropik kesimlerinde yabani olarak yetişen bu bitkiler süs bitkisi olarak dünyanın birçok yerine dağılmıştır. En yaygın süs çeşitleri H. orientalis’ten türetilmiştir.

Türlerin çoğu tabanda toplanmış düz kenarlı, ince uzun yapraklarıyla dikkati çeker. Yapraksız bir sapın ucunda dik salkımlar oluşturan mavimsi mor, pembe ya da beyaz renkli, hoş kokulu çiçekleri vardır; her bir çiçek sapının dibinde küçük bir brakte (yapraksı yapı) bulunur. Bazı katmerli çeşitleri de geliştirilmiştir.

Yorum yazın