Sülük nedir – Sülük tedavisi

Sülük nedir – Sülük tedavisi

SÜLÜK i. (fars. zelü veya zelük’tan). Zool. Denizde veya tatlı sularda yaşayan kan emici halkalı solucan: Birinci katta sülük beslenen büyük kavanoz; / Onun yanında, kan almak için, beş on boynuz (M.Â. Er-soy). Bk. ANStKL.

— DEY. Sülük gibi, yapışkan, sırnaşık (kimse).

— Bot. Asma, sarmaşık v.b.nin gövde veya dallarında biten ve çevreye tutunmalarını sağlayan ince, uzun filiz, asma bıyığı.

— ANStKL. Zool. Sülük (Hirudo medicinalis) dıştan belli olmamakla beraber halkalı bir solucandır; her iki ucunda da çekmen bulunur; tatlı sularda yüzer, sürünür veya bir yere tutunarak yaşar, ön taraftaki çekmenin ortasında bir ağız yer alır; ağız çevresinde boynuzsu maddeden, dişli üç dudak bulunur. Tükürüğünde kanın pıhtılaşmasını önleyici bir madde vardır (hirudin). Vücudundaki yirmi iki sindirim kesesi sayesinde bir defada ağırlığının sekiz katı kan emebilir. Yiyeceksiz bir yere kapatılırsa sülük en az dört ay aç yaşayabilir.

— Folk. Halk arasında kanla ilgili olduğu sanılan bazı hastalıkların tedavisinde sülük.’ten yararlanılır. Durgun sularda, dere kıyılarında, yosunlu yerlerde yaşayan sülükler daha çok mayıs ve eylül aylarında yakalanır. İçinde su bulunan özel şişelere konulur. Mayasıl, kaşıntılı hastalık ve benzeri durumlarda damarların deriye en yakın olduğu kol, bacak gibi yerlere sülük tutturulur. Sülük kan emerek şişmeye başlar. Kan aldırma yeterli görülünce sülük tutulduğu yerden çekilir; yoksa kan emerek şişer ve çatlar.

Sülük tutmak eski çağlardan kalma bazı inançlarm sonucudur. İnsan gövdesine giren bazı yabancı güçlerin kanda yaşadığı, onunla gövdenin her yanma dağıldığı inancı vardı. Eski Mısırlılar çıldıran, ileri geri konuşan, inançlara karşı çıkan kimselerin başına cinlerin girdiğine inanırlar ve bunları kurtarmak için kafatasının üst bölümünü kaldırır, cinleri kovarak tekrar yerli yerine oturturlardı. Hasta bazen ölür, bazen kurtulurdu. Hastalık gövdenin başka yerlerinde olursa oralara da sülük tutulur, bazan bıçakla damar kesilir, kan akıtılırdı. Bugün Anadolu’da sülükle tedavi oldukça yaygındır. (LM)

Yorum yazın