Striga Nedir

Striga Nedir

Striga, yüksükotugiller (Scrophulariaceae) familyasından, Eskidünya’nın tropik kesimlerine özgü 50 kadar otsu bitki türünü kapsayan cins. Bu türlerden yaklaşık 10 kadarı mısır, darı, pirinç, şekerkamışı ve tütün gibi tarım ürünlerine önemli zararlar veren asalak bitkilerdir.

Ortalama 15-75 cm uzunluğunda, çok dallı bitkiler olan asalak Striga türleri karşılıklı ya da almaşık olarak dizilmiş, genellikle ince uzun ve kaba ya da pulsu yapraklarıyla ayırt edilir. Tek tek açan kırmızı, sarı, mor, mavi ya da beyaz renkli çiçekleri ve küçük tohumları vardır. Tohumlar konak bitkinin kökleriyle temas ettiğinde çimlenerek yeni bir asalak bitkiye dönüşür. Daha sonra bu yeni asalağın kökleri gelişerek konak bitki ile ilişkiyi sürdürür. Yaşamının ilk 4-6 haftasını toprak altında geçirdikten sonra bitki fotosentez yaparak kendi besinini üretebilir hale gelir, ama gereksinimi olan suyu ve minarelleri konak bitkiden sağlar. Asalak bitki ancak tohum verdiğinde ya da konak bitki hasat edildiğinde ölür. Asalaktan gördüğü zarar sonucu konak bitki sararıp solar, ürün verimi düşer hatta hiç ürün vermeyebilir.

Yorum yazın