Stafilokok nedir – Stafilokok bakterisi

Stafilokok nedir – Stafilokok bakterisi

Stafilokok (fr. staphylocoque). Bakteriyol. Mikroskopta üzüm salkımlarına benzer kümeler halinde görülen mikrokoklar.

— ANSİKL. Stafilokok çok küçük çapta (ortalama 1 mikron) bir mikrokoktur. Bazen tek, çoğu zaman sıvı ortamlarda dip-lokok halinde, sert ortamlarda ise kümeler halindedir. Sularda, toprakta, havada ve tozlarda çürükçül olarak yaşar; insan örteneği ve mukozası üzerinde ise asalak olarak yaşar ve vücut mukavemeti azaldığı zaman patojen hale geçer. Başlıca Uç çeşidi vardır: yaldızlı stafilokok (Staphylo-cocous aureus), sarı stafilokok (S. citreus) ve beyaz stafilokok (S. albus). Stafilokok-Iar irin yapar. Birçok hastalıkta bunlara rastlanır.

Stafilokoklardan ileri gelen hastalıkların tedavisinde penisilin başlangıçta çok işe yaradı. Fakat ilk başarılı sonuçlardan sonra antibiyotiklere dayanıklı stafilokokların türemesiyle bu tedavi etkisini kaybetti. O zamandan beri çeşitli stafilokok türleri ü-zerinde etki gösteren birçok antibiyotik bulunmuşsa da hiç biri tam sonuç vermemiştir. Stafilokoklara karşı iyi ilâçlar ole-andomisin, kloranfenikol, novobiyosin ve kanamisin’dir. Yeni keşfedilen penisilinaza dayanıklı penisilinler de çok iyi sonuç vermektedir. (L)

Yorum yazın