Sporlular nedir – Sporlular özellikleri

Sporlular nedir – Sporlular özellikleri

SPORLULAR çoğl. i. Asalak birhücreliler altşubesi. Başlangıçta daima kurt biçiminde ve hareketli olan, bir spordan doğduğu için sporozoit adı verilen bu mikropların en son dölleri gamet halindedir. Sporlular Uç sınıfa ayrılır: gregarinler, koksidiler ve sarkospo-ridiler.)

— ANSİKL. Sporlular”ın gövdesi birhücreli ve az hareketlidir. Bunların gelişmesi ardışık ve iki üreme tarzı gösterir: eşeyli üreme gametler yoluyle olur ve genellikle ara-konakta meydana gelir; sporozoitlerle olan eşeysiz üreme ise asıl konakta meydana gelir. Sporluların en önemli asalak cinsleri, hayvanlarda asalak yaşayan koksid-ler ve sıtma hastalığım yapan plazmodyum-lar’dır.

Yorum yazın