Spor Kesesi Nedir

Spor kesesi genellikle küre biçimindedir; bunun içindeki protoplazma, birçok küçük yuvarlak parçacığa ayrılır, bunların her birine spor denir. Çoğu zaman bir spor kesesinde sayılamıyacak kadar çok spor bulunabilir. Asklımantarlarm aşkları da birer spor kesesidir, ama bunlardaki spor sayısı sınırlıdır, meselâ çoğu zaman sekiz tanedir. Myxomycetes grubundan mantarlarda spor kesesi plazmodezma’nm değişikliğe uğramasından oluşur ve içeride bir ince sapçığın ucunda bulunur, bu sapçık da bir ortadi-reğe bağlıdır. Eğreltilerin spor keseleri yaprakların alt yüzünde, soruslar halindedir ve her sorus bir indüzü ile kaplıdır. Soruşların içindeki spor keseleri birer saplı topuz halindedir; topuzun şişkin kısmında sporlar bulunur; spor kesesinin çeperleri bir sıra hücre tabakasından meydana gelir; bazı hücreler spor kesesinin çevresinde hemen hemen tam bir halka halinde yer alır; bunlar U şeklinde eşitsiz kalınlaşmıştır, dış tarafı ince olduğundan kuruyunca zayıflayıp çatlar ve sporlar saçılır. (L)

Yorum yazın