Spiroketoz – Spiroketozis

SPİROKETOZ i. (fr. spirochétose’dan). Organizmada spiroketaların varlığından ileri gelen hastalıkların genel adı. || Sarılıklı-kanamalı spiroketoz. Bk. Sarılıklı-kanamalı LEPTOSP1ROZ.

— ANSİKL. Spiroketanın üç cinsi (spiroketa, treponema, leptospira) birbirinden çok farklı ve çeşitli hastalıklara sebep olur: spiroketa cinsi dönüşlü hummayı, treponema cinsi, frengi ve pia hastalıklarını; leptospira cinsi, sarılıklı-kanamalı leptospirozu ve diğer leptospirozları yapar.

— Vet. Tavşan spiroketozu veya frengisi, müzminleşen bir hastalıktır; belli başlı ö-zelliği cinsiyet organları ve anus mukozalarında ve bunlara yakın deri kısımlarında, bazen burnun ucunda ve dudaklarda ucu irinli sivilcelerin belirmesidir. Hastalık çif-leşme ile bulaşır. Arsenikti ilâçlar ve bizmut tuzlanyle tedavi edilir. Kuş spiroketozu, Treponema anserinum’dan ileri gelen bulaşıcı bir hastalıktır; tavuk, kaz, ördek ve hindide görülen argaslar aracılığıyle geçer; hasta hayvanda, genel hastalık belirtileri (ateşin yükselmesi, iştahsızlık), eklem ağrıları ve bazen ishal görülür; çoğu zaman üç ilâ on beş günlük bir süre geçtikten sonra ölümle sonuçlanır. Aşılamadan iyi sonuç a-lınır. Arsenikli ilâçlarla tedavi edilir. (L)

Yorum yazın