Soreks

Soreks nedir – Soreks hakkında bilgiler

SOREKS i. Böcekçil küçük memeli hayvan.

— ANS1KL. Soreksgiller’den olan böcekçil küçük hayvanların hepsine (sorex, cros-sopus, crocidura v.b.) genellikle soreks denir. Ama asıl soreksin otuz dört türü vardır. Küçük, ince yapılı, ipek gibi yumuşak tüylü, ince uzun başlı olan bu hayvanlar ilk bakışta fareye benzer, ama sivri ağ-zıyle fareden ayrılır; bunlar her çeşit hayvana (fare, küçük kuş, böcek v.b.) saldıran yırtıcı hayvanlardır. Bu bakımdan tarım için son derece faydalıdır. Daha çok gececi olan bu hayvanlar inlerde, eski duvarların deliklerinde, ağaç kavuklarında yaşar, evlerin dolaylarında dolaşmayı sever. Küçük soreks (Sorex minutus) Avrupa’daki memeli hayvanların en küçüğüdür (5 sm). [L]

SOREKSGİLLER (oil. i. Soreksleri kap-sayan böcekçil memeliler familyası. (L)

Yorum yazın