Sölomlular

SÖLOMLULAR çoğl. i. Bir vücut boşluğu (sölom) bulunan hayvanlar. (Bunlarda bağ dokuları ve dışderiden oluşma değişik organlar bulunduğu için çok karmaşık bir vücut yapısı görülür. Süngerler, selentereler ve yassı solucanlar dışında bütün çok-hücreli hayvanlar sölomludur. Hepsinde besinlerle dışkıların bir yönde hareket ettiği iki ağızlı bir sindirim borusu bulunur.)

Yorum yazın