Sivrisinek Nedir

Sivrisinek Nedir
Sivrisinek, böcekler sınıfının ikikanatlılar takımından bir eklembacaklı türüdür. Sivrisinekler durgun suların olduğu yerlerde çok bulunur. Genellikle göl veya havuz kenarlarında sürüler halinde sivrisineğe rastlanır.
Toplam olarak 2 500 değişik sivrisinek türü vardır. Bu türler kutuplardan tropikal bölgelere dek dünyanın hemen hemen her yerinde bulunur. Sivrisineğin altı tane uzun bacağı, iki saydam kanadı ve ince bir vücudu vardır. Çok küçük olan duyargaları bölütlerden oluşur. Erkek sivrisineğin antenleri dişininkine oranla daha tüylüdür. Sivrisineğin ağız bölümü avının derisini delip kanını emecek biçimdedir, içi boş uzun bir tüpten oluşan bu ağız bölümüne hortum adı da verilir. Hortum sivridir ve deriyi delecek kadar serttir. Sivrisinek de yaşamı süresince başkalaşım (metamorfoz) geçirir. Olgunlaşmamış biçimindeyken kurtçuk adını alır. Bu biçimi olgunlaşmış biçiminden çok farklıdır. Çiftleşmeden sonra dişi sivrisinek yumurtalarını suya yumurtlar. Bazı sivrisinek türlerinin yumurtaları küme halindedir. Bu kümeler suyun yüzeyinde yüzer. Bazı türler ise yumurtalarını tek tek yumurtlar. Bu yumurtalarda, suyun yüzünde kalmalarını sağlayacak özel yüzgeçler vardır.
Bir sivrisinek yumurtalarını su olan her yere yumurtlayabilir. Çöl sivrisineklerinin yumurtalarında kalın kabuklar vardır. Bu yumurtalar bir, hatta on yıl sonra bu kabuklardan çıkar.
Sivrisinek yumurtası bir süre sonra kurtçuk (larva) haline gelir. Kurtçukların bacakları ve kanatları yoktur. Birçok sivrisinek türünün kurtçuklarında solunum borusu vardır. Bu borunun bir ucu suyun dışına çıkarak kurtçuğun nefes almasını sağlar. Kurtçuklar zamanlarının büyük bir bölümünü suyun yüzeyine yakın yerlerde geçirirler. Burada buldukları küçük canlıları yiyerek beslenirler. Rahatsız edildikleri zaman solucan gibi kıvrılarak suyun derinliklerine inerler
Bir sivrisinek kurtçuğu tam yetişkin hale gelince pupa adını alır. Birçok böceğin pupası hareketsizdir. Oysa sivrisineğin pupası hareket eder, fakat beslenmez. Pupanın da kurtçuk gibi bir solunum borusu vardır.
Birçok sivrisinek türünün sadece yetişkin dişileri insanları ve diğer memelileri ısırır. Çünkü bu dişilerin, yumurtalarının gelişmesi için bir miktar kan içmeye ihtiyaçları vardır. Bir insanı ya da memeliyi ısıran bir sivrisinek her zaman ısırdığı noktaya biraz tükürük bırakır. Bu, kanın pıhtılaşmasını önler.
Sarı humma ve beyin humması gibi birçok hastalık virüsler yoluyla geçer. Sıtma gibi bazı hastalıklar da asalaklar aracılığıyla geçer. Sivrisinekler, hastalığa neden olan virüsleri ve asalakları hasta kimselerden alarak sağlıklı kimselere taşırlar, örneğin bir sivrisinek sıtmalı bir insanın kanını emdiğinde, bu kandaki sıtma asalağını da emer. Sonra, bir başkasını ısırdığı zaman bu asalaklar sivrisineğin tükürüğü aracılığıyla bu sağlıklı insanın kanına geçerler. Bu kimse de sıtmaya yakalanabilir.

Yorum yazın