Rhizophora

Rhizophora

Sıcak bölgelerde kıyı bataklıklarında yetişen ağaç.
— ANSİKL. Rhizophora, saplı, düz kenarlı, meşin gibi sert ve karşıt dizili yaprakları olan bir ağaçtır. Çiçekler yaprakların koltuğundan çıkan çiçeksaplarının ucunda bulunur. Meyvesinde bir tek tohum vardır. Tropikal denizlerin bitişiğinde, kıyı göllerinin kenarındaki bataklıklarda yetişen bu ağaçların yan kökleri su kuşlarının bacakları gibi uzun ve dolayısıyle gövdesinin alt kısmı balçıktan yukarıdadır; ağaç böylece gelgit olayının doğurduğu zorunluklara mükemmelen uyabilir.

Rhizophora mangle (Eski ve Yeni Dünya’-nın tropikal bölgelerinde bulunan siyah rhizophora) 12-15 m yüksekliğindedir: Tropikal Amerika’daki denize bitişik kıyı göllerinin üzerinde mangrov denen sık ormanları meydana getirir. Rhizophora’nın kabuğu sepileme ve siyalı boya elde etmeğe yarar; ağacın kabuğu çentilirse hindistan ki-nosuna benzer kırmızımsı bir özsu sızar. Bu ağaçlara hindistan sakızağacı da denir; bunlar bruguiera gibi bitkilerle birlikte mangrovu meydana getirir.

Rhizophoranm odunu demiryolu traversi, su kazığı yapımına ve su işlerine çok elverişlidir.

Etiketler:

Yorum yazın