Örümcek Nedir – Örümcek Hakkında Bilgi

Örümcek Nedir – Örümcek Hakkında Bilgi
Örümceğimsiler (Arachnoidea) sınıfından bir eklembacaklı. Örümceklerin başlıca özelliği, baş ve göğüs bölgelerinin başlıgöğüs olarak adlandırılan tek bir parça halinde kaynaşmış olmasıdır. Kısa bir sap, başlıgöğsü genellikle yumuşak olan karın bölgesine bağlar. Anüsün üstünde, dört ile altı arasında silindir ya da koni biçiminde ve küçük memecikler halinde ağ salma delikleri yer alır. Bunların uçlarında, özel bezler tarafından oluşturulan ipek ipliklerin geçişine olanak veren, ancak mikroskopla görülebilecek kadar ince borucuklar vardır. Başta, altı ya da sekiz göz ve zehir akıtılan sivri bir çengelle son bulan zehir çengelleri (keliserler) bulunur. Ayaklar sekiz tanedir. Örümcek, solunum delikleriyle dışarı açılan bir çeşit yassılaşmış trake demeti olan “akciğerler”le solunum yapar. Çiftleşme çok değişik bir biçimde gerçekleşir. Erkeğin duyu ayağı ya da çene ayağı(pedipalp) soğan gibi şişkindir. Hayvan, yaptığı küçük bir ağın üstüne spermaları içeren bir damla sıvı bırakır, oraya bu şişkin ayağın ucunu daldırır ve bir dişi aramaya gider. Dişiyi bulduğunda, niyetini danslar ve okşamalarla belirttikten sonra, pedipalpin şişkin bölümlerini dişinin üreme organı açıklığına sokar; bu işlemden sonra hemen oradan uzaklaşmazsa, döllemeye geldiği dişiye yem olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Örümceklerde dişiler, erkeklerden daha büyüktürler.

Örümcekler (Araneida) takımı iki ahlakıma ayrılır. Bunlar, boylarının büyüklüğüne (ayakları uzatılmışken ayaklarıyla birlikte 18 sm’ye kadar) ve zehirleriyle ünlü olan Güney Amerika’nın Mygale’lerini içine alan Mygalomorphae alttakımıyla, tüm öbür örümcekleri kapsayan Araneo-morphae alttakımıdır.

ÇOK DEĞİŞİK YAŞAM BİÇİMLERİ

Bu alttakımlar, kimileri, Avrupa’da bol bulunan türleri de içine alan birçok aileye ayrılır. Pholcidae ailesi uzun ayakları oraklara benzeyen Pholcus’lan kapsar.Thomisidae ya da yengeçörümcekler ailesine bağlı türlerin güzel renkleri vardır. Salticidae ailesine bağlı türler sıçrayıcı örümceklerdir. Lycosidae, Akdeniz bölgesinde üstlerine çok şey söylenen ve çeşitli abartmalar yapılanLycosa’larıve Tarantula’yı içine alır. Agelenidae ailesi, evlerde çok bulunan Tegenaria domestica’dan başka, su altında çan biçiminde bir yuvada yaşayan su örümceğini (Argyroneta aquatica) de kapsar. Afrika ormanlarında koloniler oluşturan Gabon örümceği Agele-na consociata da bu aile içinde yer alır. Theridiidae ailesi, çok tehlikeli ve zehirli olan, yöre halkı arasında “siyah dul” ya da “kara dul” adıyla anılan Latrodectus mactans’ın ait olduğu ailedir. Argiopidae ailesi kusursuz ağlar ören örümcekleri kapsar; bunların en sık raslanan türleri, Aranea fasciata ve karın bölgesinin sırt kesiminde haç biçiminde beyaz bir leke bulunan haçlı örümcek ya da bahçe örümceğidir (Aranea diademata ye da Araneus diadematus).
Bütün bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, örümceklerin yaşam bi çimleri çok değişiktir. Kimileri, Lycosa ’lar gibi yeraltı yuvaları yaparlar Çoğu, ipekleriyle türlere göre değişil görünümlerde ağlar kurarlar. Tege naria’larda, Agelena’lar, vb’lerinde ağ, boru ya da koni biçiminde bir konut olarak yapılır. Öbür örümcekler de ağ, her şeyden önce tuzaktır. Pholcus’lar ve Latrodectus’larda ağ oldukça derme çatmadır, buna karşılık, Argiopidae ailesine ait örümceklerde büyük ustalıkla yapılır. Bu aileden bir örümcek, ağını yapmak için önce çevreden işe başlar, sonra ışınsal bölümleri yapar, ardından merkezden başlayarak eğreti bir sarmal örer, son olarak onun yerine kalıcı bir sarma örer. Ağa çarpan böcekler, örümceğe av olur. Tüm örümcekler, gerçekte etçildirler. İpekleriyle, ağdan başka yumurtaları içine alan kozalar yaparlar: Kimi türlerde dişi, kozasın kendisiyle birlikte taşır. Yumurtalar dan çıkan yavruların bedenleri, he men hemen tümüyle oluşmuştur, yani gelişme başkalaşmışız gerçekleşir Yavrular, erişkin hale geçmeden önce bir dizi basit deri değişimi geçirirler.

Örümcekler, yaşayan fosiller adın hak etmiş hayvanlardır: Karbon devinin örümcekleri, az çok günümüzde ki türlere benzerlerdi. Baltık’ta bulu nan Oligosen devrine ait amberde, eş siz örümcek fosilleri korunmuştur.

Yorum yazın