Nautilus nedir

NAUTILUS i. Sarmal kavkılı, kafadan bacaklı, ilkel yumuşakça. (Nautilidae familyasının örnek tipi.)

— ANSİKL. Nautilus’lann zoolojide büyük bir önemi vardır, çünkü soyu tükenmiş büyük bir hayvan sınıfının (Birinci zamanda çok yaygın olan dört solungaçlı kafa-danbacaklılar) bugün yaşayan son kalıntılarıdır. Bugünkü nautiluslar iki veya üç türden ibarettir; bunlar da Pasifik’in ekvator kısımlarında, özellikle Yeni Kaledonya’da bulunur. Sığ sularda yaşadığı için kavkılarını dalgalar kıyılara atar. Başlıca özellikleri şunlardır: 1. solungaçları dört tanedir (bu özellik anatomi bakımından diğer kafadanbacaklılarınkiyle önemli bir fark sayılır); 2. art arda bölmelere bölünmüş kıvrık ve kavkısı vardır; 3. bütün bölmeleri geçerek gövdenin sonuna ulaşan etli boru şeklinde bir sifon bulunur (bu bir sıra bölmenin yüzdürme organı olduğu sanılıyor; çünkü hayvan istediği zaman bunları sıvı veya gazla doldurabilir); 4. çek-mensiz olan dokunaçlar etli levhaların ü-zerinde bulunur; diğer kafadanbacaklılarm-kinden çok farklıdır. Sedefli kavkısı küçük süs eşyası ve kadeh yapımında kullanılır. Yeni Kaledonya’da bu iş âdeta bir küçük sanayi halindedir. (L)

Nautilus, 1954’te A.B.D. tarafından yapılan ilk atom denizaltısına (3 200 ton) verilen ad; Nautilus, 1958’de buz kütlelerinin altından Kuzey kutbunu geçen ilk gemi oldu. Nautilus’un adı, Jules Veme’in Deniz Altında Yirmi Bin Fersah romanındaki hayalî denizaltının adından alınmıştır. (L)

Yorum yazın