Mürekkep Balığı Nedir – Özellikleri

Mürekkep Balığı Nedir – Özellikleri
Mürekkep balığı, kafadanayaklılar sınıfından bir yumuşakça türüdür. Gemilere saldıran uzun kollu büyük deniz canavarlarıyla ilgili birçok öykü ve efsane vardır. Gerçek hayatta da uzun kolları (dokunaçları) olan bir hayvan vardır. Bu da dev mürekkep balığıdır. Fakat mürekkep balığının herhangi bir gemiye saldırması olanak dışıdır. Mürekkep balıkları uzun dokunaçları olan bir başka deniz yaratığıyla, ahtapotla akrabadır. Ahtapotun sekiz tane dokunacı vardır. Mürekkep balığının ahtapottan iki fazla yani on tane dokunacı vardır.
Mürekkep balığı da ahtapot da yumuşakçalar dalındandır. Yumuşakçalar omurgası olmayan hayvanlardır. Yani vücutlarını destekleyecek belkemikleri yoktur. Bazı yumuşakçalarda bunun yerine vücutlarının dışında kabuk biçiminde bir iskelet vardır. Fakat mürekkep balığının ve ahtapotun vücutlarının dışında kabukları yoktur. Yalnız mürekkep balığının vücudunun içinde küçük, kabuksu bir yapı vardır.

Mürekkep balığının 350 kadar değişik türü vardır. Bu türlerin büyüklükleri 2,5 santimetreyle 18 metre arasında değişir. Mürekkep balığının bütün türleri denizde yaşar. Bazıları kıyıya daha yakın, bazıları da denizin derinliklerinde yaşar. Mürekkep balığının vücudu uzun bir tüp biçimindedir. Bu tüpün arka ucunda iki tane üçgen biçiminde yüzgeç vardır. Mürekkep balığının on dokunacı da vücudunun ön kısmına bağlıdır. Normal olarak mürekkep balığı geri geri yüzer, dokunaçları arkasından sürüklenir. Mürekkep balığı yüzmek için, vücudunun sifon adı verilen bölümüne su doldurur. Sonra bu suyu dışarı fışkırtır. Sifon, hayvanın hangi yönde yüzmek istediğine bağlı olarak ileri ya da geriye doğru döndürülebilir.
Mürekkep balığının Küçük bir başı ve iki tane çok büyük gözü vardır. Bu gözlerin çapı dev mürekkep balığında 37 santimetreye kadar çıkar. Mürekkep balığının gözleri yapı olarak insan gözüne çok benzer. Mürekkep balığı beslenmek için papağan gagasına benzeyen gagasını kullanır. Mürekkep balığı denizde yaşayan küçük yaratıkları yiyerek beslenir. Avını kollarındaki vantuzlarla yakalar. Kendisi de birçok deniz yaratığının ve balinaların başlıca besinini oluşturur. İspermeçet balinası adı verilen balina türünün tek besi maddesi mürekkep balığıdır. Bu balina dev mürekkep balığını bile yer. Dünyanın birçok ülkesinde mürekkep balığı insanlar tarafından çok değerli ve lezzetli bir yiyecek olarak bilinir. Japonya kıyılarında her yıl 700 000 ton mürekkep balığı yakalanır

Bilim adamları mürekkep balığının geçmişiyle ilgili çok az şey bilmektedir. Mürekkep balığının ömrü genellikle üç dört yılı geçmez. Çiftleşme sırasında erkek mürekkep balığı tohumlarını özel bir torbanını içinde dişiye geçirir. Bu torba, yumurtlayana kadar dişiye bağlı kalır. Dişi mürekkep balığı yumurtlayınca torba açılır ve tohumlar yumurtaları döller.
Mürekkep balığı denizde çeşitli derinliklerde yaşar. Su yüzeyine yakın yerlerde yaşayan mürekkep balıklarının vücutları ince uzundur. Derin sularda yaşayan mürekkep balıklarının, örneğin dev mürekkep balığının vücudu ise daha geniş ve düzdür.
Derin denizlerde yaşayan mürekkep balıklarında fotofor adı verilen organlar vardır. Bu organlar ışık yapan hücre kümelerinden oluşur. Bunun bir örneği tropikal denizlerde 1000— 2000 metre derinliklerde yaşayan vampir mürekkep balığıdır. Fotofordan çıkan ışık denizin karanlık derinliklerinde hayvanın avını yakalamasını kolaylaştırır. Fakat fotoforunu kullanan bir mürekkep balığı kendi düşmanları tarafından görülme tehlikesiyle de karşı karşıyadır. Bunun önlemek için bir mürekkep balığı türü suda parlayan bir sıvı çıkarır. Bu sıvı yaklaşmakta olan düşmanı şaşırtır ve mürekkepbalığı da bu arada kaçarak, avlanmaktan kurtulur.

Yorum yazın