Mors Balığı – Mors Hayvanı

Mors Balığı – Mors Hayvanı

Mors, Kutup Denizinin soğuk sularında yaşayan I büyük bir memeli hayvandır. Büyük bir fok balığına benzeyen morsun bir çift uzun, sivri ön dişi (vardır. Bu dişler hayvanın üst çenesinden çıkar , ve uçları aşağıya doğru kıvrılır.
Morslar, memelilerin yüzgeçayaklılar adı verilen I bir grubuna girerler. Bu hayvanların ayakları yüzgeç gibidir. Diğer memeliler gibi yüzgeçayaklıların da dört ayağı vardır. Fakat bunların her birinin parmakları birbirine bitişik durumdadır ve hayvanın yüzmesini sağlayan yüzgeçler oluşturur. Fok balığı ve ayı balığı da yüzgeçayaklılar sıngındandır.
Mors yüzgeçayaklı memelilerin en büyüklerindendir. Erkeği, dişisine oranla çok daha büyüktür. Erkek bir morsun boyu 3-6 metreyi bulabilir, ağırlığı da bir tonu geçebilir.
Mors, suda yaşamaya elverişli bir hayvandır. Yüzgece benzeyen ayakları sayesinde çok iyi yüzer ve denizin çok derinliklerine dalabilir. Suyun [yüzeyine çıkıp hava almadan suyun altında bir-[kaç dakika kalabilir. Hatta bazen suyun üzerinde [yüzerek uyuduğu bile olur.
Fakat morslar zamanlarının büyük bir bölümünü [de karada geçirirler. Kumsallara ya da denizlerde [yüzen buz kitlelerinin üzerine çıkarlar. Bazen kıyılar boyunca büyük sürüler oluştururlar. Buralarda dinlenir ve güneşlenirler. Çoğalma ve üremeleri de karada olur.
Morslar, ayı balıkları gibi ayakta durabilirler. Bunu yapmak için arka yüzgeçlerini vücutlarının altına saklarlar. Rahatsız edildikleri zaman hemen hemen bir insan kadar hızlı koşarak kaçarlar.

Soğuktan korunma
Morsların vücudu kahverengimsi tüylerle kaplıdır. Derilerinin altındaki kalın [yağ tabakası da onları soğuğa karşı korur. Yiyeceklerini, örneğin kuma gömülmüş olan midye gibi şeyleri toplamak için uzunluğu bir metreye yaklaşan ön dişlerini kullanırlar. Bu uzun dişler ayrıca düşmanlara karşı bir savunma aracı olarak da kullanılabilir. Morsların başlıca düşmanları kutup ayıları ve balinalardır. Bunlar çoğunlukla yavru morslara saldırır. Ana morslar da uzun dişlerini kullanarak yavrularını korurlar.

Mors yavruları ilkbaharda karada dünyaya gelir. Her anne bir seferde bir yavru dünyaya getirir. Yavru, ana babanın çiftleşmesinden bir yıl sonra doğar. Yetişkin bir dişi mors iki yılda bir yavrular. Yavru mors doğduğunda aşağı yukarı bir metre boyundadır. Gümüş rengi tüylerden oluşan bir kürkü vardır. Doğduğu zaman çok az yüzebilir; fakat kısa bir süre içinde annesinden iyice yüzmeyi öğrenir.
Kutup bölgesinde yaşayan Eskimolar morsları avlarlar. Mors dişleri fildişi olarak çok değerlidir. Yağlarından da mum yapılır.

Yorum yazın