Mikroplar Nasıl Çoğalır – Nasıl Ürer

Mikroplar Nasıl Çoğalır – Mikroplar Nasıl Ürer

Tüm canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için kendilerine benzer yeni oluşumlar yapmak zorundadırlar. Ancak yeni yaşam biçimlerinin oluşturulması her canlı varlık için aynı değildir.
Bazı hayvan mikropları iki hücrelerini birleştirerek ürerler. Çekirdek hücre içinde ikiye bölündükten sonra hücre de ayrılarak yeni hücreler oluşturmak üzere bölünür. Bunların oluşturacağı yavru, hem anne hem babanın özelliklerini taşıyacaktır. Bu oluşuma birleşme denir. Bazı bitki mikroplarında – örneğin küflerde – iki tip oluşum birbirleriyle birleşirler. Sonlardaki hücreler çekirdek maddesini birleştirirler ve birleşmiş hücrelerin çevresinde, sert bir kabuk oluşur. Bu yapıya zagospor denir. Bundan üreyecek yeni türde, anne ve babanın özellikleri bulunacaktır.
Mikroplar arasında başka bir üreme yolu daha vardır, buna ikili bölünme denmektedir.
Bu oluşumda hücre belirli bir ölçüde büyür. Daha sonra ortadan ikiye bölünecek biçimde incelmeye başlar. Bu incelme hücre ikiye bölününceye değin sürer. Ancak bölünme gerçekleşmeden önce ayrılacak hücre tam gelişmesini sağlamış durumda bulunur. Başka deyişle bölünme işleminden önce bir hücre içinde iki gelişmiş hücre bulunmaktadır. “ikili bölünme” denmesinin nedeni budur.

Bazı mikroplar, uygun koşulların olması durumunda her 20 – 30 dakikada bir bölünebilirler. Bu gelişme hücre sayısının kısa sürede büyük oranda artmasına neden olur.
Küfler gibi bazı mikroplar üreme sırasında tohum tozu ya da spor adı verilen oluşumlar yaratırlar.
Bazı maya türleri ise, tomurcuklar adı verilen vücutlarına bitişik küçük çıkıntılar oluştururlar. Bu tomurcuk hızla büyür; yeni bir hücre durumuna gelmesi 30 dakika alır.
Mikroplar, bilimsel genetik çalışmalarında hücrelerinin özelliklerini ne yolda sağladıklarının araştırılmasına en uygun yardımcılardır. Bunun nedeni mikropların laboratuvarlarda, dikkatle denetlenebilmesi ve incelenebilmesidir.
Kısa sürede çok sayıda mikrop kuşağının gözlenebilmesi bir başka etkendir. Bazı mikroplarda izlenen değişik üreme yöntemleri daha gelişmiş canlılarda görülmez.

Yorum yazın