Mikrobiyoloji Nedir

Mikrobiyoloji Nedir
Yalnızca mikroskopta görülebilir canlılar olan mikropları inceleyen bilim. Mikrobiyoloji uygulamada protistleri, bakterileri ve virüsleri inceler. Protistler çoğu kez bir hücreden oluşan mikroskobik varlıklardır: çünkü ana hücrenin bölünmesinden sonra oluşan yavru hücreler tümüyle birbirlerinden ayrılırlar. Bazılarının belirgin bitkisel yönleri olmasına karşılık, bazıları da tartışmasız olarak hayvan türüne girerler. Ama çoğu her iki eğilimi de gösterir. Kimileri maya mantarları gibi gerilemiş biçimlerdir, ayrışmış hücreler halinde yaşarlar. Mavi su yosunlarının yaşam biçimleri mikroskobiktir. Düzenlenmeleri bakterilerinkine benzemekle birlikte bunlar bitkidirler.

Bakteriler de çok çeşitlidir. Eubacte-riales gibi tipik biçimlerinin yanı sıra, spiroketalar ve treponemalar gibi bir-hücrelilere benzeyenler. Koch basili, actinomyces gibi mantarlara yakınlık gösterenler, hatta demir ve kükürtten yararlanan bakteriler gibi suyosunla-rını andıran tipleri de vardır.

Son yıllarda büyük gelişmeler gösteren virüsler konusundaki incelemeler virüsbilim’in (viroloji) de bakteribilim (bakteriyoloji) gibi, hem yöntemleri hem de konusu bakımından türdeş bir bilim dalı olduğunu göstermiştir. Mikroorganizmalar her yerde vardır. Koşullar iyi olduğunda çoğalma olanakları olağanüstüdür. Gizli mikroplar aşağı yukarı her yerde bulunur. Tüm mikroskobik organizmaların tanınması güçtür. Ama bu inceleme yeteri kadar derinleştirildiğinde, mikroorganizmalara karşı savaşta önemli adımlar atılması olasıdır. Sözgelimi mayalanmanın incelenmesi, mantarların, ama aynı zamanda bakterilerin incelenmesini kapsar ve mayalanmaya özgü temel biyokimsayal olayların bütün canlı varlıklarda bulunduğu bilinir. Sistematik gruplandırmalara kesin olarak uymamakla birlikte mikrobiyoloji birçok hizmet görmüş ve görecek olan bir bilim dalıdır .

Yorum yazın