Mikoplazma Nedir

Mikoplazma Nedir

Baklerilere yakın bir mikroorganizma grubu.

Bakterilerden bazı özelliklerle ayrılan mikoplazmalar hareketsizdirler ve değişik biçimlerde (küre, çubukcuk. lifçik, vb.) olabilirler. Büyüklükleri 5-300 nm (nanometre) arasındadır. Yalnızca 25 nm’nin üstündekiler özerk çoğalma için gereken maddelere sahiptirler. Virüslere yakın daha küçük cisimcikler kendilerinde eksik olan molekül gerecini bir konak-hücreden almak zorundadırlar. Bakterilerin tersine, mikoplazmaların sert bir çeperi yoktur: bu da kendilerine daha büyük bir esneklik sağlar. Asalak oldukları bir konak-hücrenin yüzeyinde, içinde ya da dışında gelişebilirler.

Mikoplazmalar. virüsler ve bakteriler arasında bir evrim aşaması durumundadırlar. Bu, 1898’de,Nocard ve Roux tarafından bulunuşlarından günümüze kadar, tıbbi ya da tarımbilimsel yönlerinin dışında, biyologların kendilerine verdikleri önemi de açıklar. Gerçekten de bakteri ve virüs gibi çok farklı iki grup arasındaki ara konumları önemlidir.
Hastalık yapıcı birçok mikoplazma bilinmektedir. Bunlar hastalık yapma yeteneklerine göre insanda olduğu gibi hayvanlarda da üç gruba ayrılırlar. Özellikle solunum yollarım, meme bezlerini, boşaltım organlarıyla cinsel organları tutarlar. Tetrasiklin, eritromi-sin, kloramfenikol gibi bazı antibiyotiklere duyarlı olmakla birlikte penisiline dirençlidirler.

Ama bütün mikoplazmalar hastalık yapıcı değildir. Çoğu toprakta, gübrede ve lağım sularında yaşayıp, değişmelerine etkin olarak katkıda bulunurlar.

Yorum yazın