Mersin Balığı Nedir

Mersin Balığı Nedir
Mersinbalığıgiller (Acipenseridae) ailesinden kıkırdaklı büyük balık.

Uzun burunlu ve iki ya da üç metre boyunda olan mersinbalığında (Aci-penser sturio), omurganın arka ucu yukarı doğru kıvrılır ve kuyruğun (kuyruk yüzgeci) üst lobu içinde son bulur. Çıplak beden yalnızca boylamasına beş sıra üstüne dizilmiş ganoyit pullarla örtülüdür. Küçük ağız, başın alt bölümünde yer alır ve bıyıklarla çevrilidir. Mersinbalıkları, yoğun bir biçimde avlandıkları ve özellikle de kirlenen tatlı sular üremelerini engellediği için seyrekleşmiştirler.

Mersin Balığı Nedir

GÖÇMEN BİR BALIK

Mersinbalığı, tatlı suda yumurtlayan, ama erişkin haldeki yaşamını denizde geçiren göçmen bir balıktır. Kumu karıştırarak bulduğu çeşitli küçük hayvanlar, balıklar, vb. ile beslenir. Dişi mersinbalığı üç milyona yakın yumurta yumurtlar. 8,50 m’ye kadar boyda ve 1 400 kg olan mersinmorinası ya da Rus mersinbalığı (Acipen-ser huso ya da Huso huso), bu türü büyüklük bakımından çok geride bırakır.

Mersinmorinası Hazar Denizi’nde ve Karadeniz’de yaşar, Volga’ya çıkar. Rus havyarı bu balığın yumurtalarından elde edilir (İran havyarıysa Aci-penser ichthyocolla ’dan sağlanır). Avrupa’da yaşayan üçüncü tür mersin-balığı bir metre boyundaki çığabalığı ya da çukabalığına (Acipenserruthe-nusj Tuna’da raslamr. A.B.D’nde kürek burunlu mersinbalığı (Scaphir-hynchus) yaşar.

Mersinbalığıgiller ailesi, kıkırdaklı bir iskeletin yanı sıra, altderi kemikleşmelerinin bulunmasıyla nitelenen mersinbalıkları (Chondrostei) üsttakı-mı içinde yer alır. Bu üsttakım iki başka aileyi de kapsar. Bunlardan çokdiş-limersinbalığıgiller (Polyodontidae), kaşık ya da iki ağzı keskin kılıç biçiminde olan bir mahmuzla (yani uzamış üstçene) donanmış büyük boyda olan, Kuzey Amerika ve Çin’de yaşayan kaşık ağızlı mersinbalığı Polyodon spathula ile temsil edilir. İkinci aileyi oluşturan çoksaçaklıgillerin (Polypte-ridae) üyeleriyse Afrika’da yaşarlar. Bunlar sırt yüzgeci bir dizi küçük yüzgece ayrılmış olan uzun bedenli balıklardır. Üstelik bir akciğerleri de vardır. Ailenin iki tipi Polypterus ve Calamoichthys ‘tir.

İlk olarak Karbon devrinde ortaya çıkmış olan mersinbalıkları önce mercan resiflerinde yaşamışlardır.

Yorum yazın