Mastodontlar

MASTODONTLAR çogl. i. Memelilerin hortumlular takımından fosil hayvanlar grubu.

— ansİkl. Mastodontlar, genel olarak fillere benzer. Yalnız, azı dişlerinde mine kısmı lameller şeklinde değil tümsecikler halindedir; en eski türlerinde iki savunma dişi yerine (mastodon) dört savunma dişi bulunur (tetrabelodon). Azıların taç kısmını meydana getiren tümseciklerin sayısına göre, birçok gruba ayrılır. Üçüncü ve Dördüncü zamanda, özellikle Miyosen ve Pliyosen devrinde yeryüzünün hemen bütün bölgelerinde yaşadı. Cüsseleri çok irileşen bu hayvanların soyu Dördüncü zamanda söndü, (l)

Yorum yazın