Martı hakkında bilgiler

MARTI i. Orta veya nispeten küçük boylu (25 ilâ 65 sm), soluk külrengi veya beyaz tüylü, perdeayaklı, uzun sivri kanatlı, çeşitli su kuşlarının ortak adı. (Martıgillerden.)

— ansİkl. Yavru martı’lar esmer beneklidir; türlerin çoğunda, yalnız üreme mevsiminde başın ve boynun bir kısmı esmer veya siyahımsı olur. Martılar rahat ve sürekli uçar. Suyun yüzüne fconar, fakat az yüzer ve suya dalmaz. Bunlar her çeşit besini yiyen ve doymak bilmeyen kuşlardır. Böcekleri yediği gibi, pislikleri ve çeşitli hayvan leşlerini yemekten de geri kalmaz. Martılar, toplu halde, genellikle bataklıklarda ve durgun su kenarlarında yuvalanır. Kışın şuraya buraya dağılıp li-inanlarda, haliçlerde, nehir ve göllerde ya-şâr. Lağım pislikleriyle beslenmek için özellikle büyük şehirlere gider. Martıların birçok türü vardır: büyük veya gümüş martı (Larus ar gen tat us); küçük martı (L. canus): karabaşlı martı (L. ichtyoetus, L. melanocephalus ve L. ridibundus); cüce martı (L. minutus); siyah martı (L. fuscus) v.b. Martılara dünyanın her tarafında rastlanır; sayıları pek çoktur. Meselâ Camar-gue’da yuvalanan gümüş martıların sayısı, aynı yerde yuvalanan pembe flamanların aleyhine, 1950’den beri durmadan artmakta, her martı yılda 1 000 kadar flaman yumurtasını veya yavrusunu yok etmektedir. Martıların burada gittikçe artmasının sebebi liman döküntülerinin çoğalmasıdır denebilir. (lm)
MARTIGİLLER çoğl. i. Martıları (larus), ak alınlı deniz kırlangıçlarını ve benzerlerini kapsayan perdeayaklı kuşlar familyası. (L)

MARTILAR çoğl. i. Martı, deniz kırlangıcı ve yırtıcı martı gibi balıkla beslenen kuşlar takımı. (Bunlarda gaga genellikle kuvvetli ve yandan basık, bacaklar zayıf, ayaklar perdeli, kanatlar uzun ve sivridir. Tüyler bol, genellikle beyaz ve külrengi olur. Yavrular kalın hav tüyüyle kaplı olarak doğar ve dalma çok basit olan yuvada uzun süre kalır. Bu kuşlar dünyanın her tarafında, tatlı ve tuzlu suların kıyılarında yaşar.) [L]

Yorum yazın