Kuşların Duyu Organları

Kuşların Duyu Organları

Görme

— Kuşların görme duyusu çok gelişmiştir. Uyum yeteneği de öteki bütün omurgalılarınkinden daha çoktur. Yapılan denemeler bazı kuşların mor ve mavi renkleri görmediğini göstermiştir. Kuşların göz yuvalarını hareket ettiren kasların sayısı azdır. Bunun için, yuvarlaklarını diledikleri gibi oynatamazlar. Buna karşılık, boyun kaslarının çok kuvvetli olması hayvanın başını çevirerek bakmasını sağlar, bu eksiğini giderir. Kuşların çoğunda gözler başın İki yanındadır. Bundan dolayı kuşların İki ayrı görüş açısı vardır.
işitim. — Kuşların işitim duyusu çok keskindir. Yalnız, bazı sesleri duymazlar, örneğin bir odadaki kanaryalar, orada normal sesle konuşanların sesini duyamazlar. Kuşların da sürüngenler gibi dış kulağı yoktur.

Bazı çeşit atmacaların, yarasaların, daha başka bazı kuşların koklama duyusu varsa da birçok kuşlar hiç koku almaz. Akbabalar leşleri koklayarak değil, görerek bulurlar. Bazı kuşların dilinde tat alma hücreleri vardır ama, bu da pek zayıftır. Bazı kuşlarda, bu arada ördeklerde, dilin ucu dokunma organı İşini görür.

Yorum yazın