Kuşların Beslenmesi

Kuşların Beslenmesi

Kuşların beslenmesi memelilerden farklıdır. Bunlar, memelilerdeki gibi besinleri öğütmeye yarayan dişleri olmadığından, yiyeceklerini bütün olarak yutarlar. Kuşlardan kimisi et, kimisi yaprak, ot, kimisi de tanelerle beslenir. Tanelerle geçinen kuşlarda kursak vardır. Kursak sert taneleri yumuşatmaya yarar (Bk. Kursak). Ot, yaprak yiyen kuşlar tane yiyenlerden çok azdır. Çünkü tane hemen her mevsimde bulunabilir, yaprak, ot bulmak İse her zaman kolay değildir.
Bazı kuşlar meyva tanelerini çekirdeğiyle yutarlar. Tanenin etil kısmını sindirdikten sonra çekirdeğini, dışkılarıyla, dışarı atarlar. Bu hal bitkilerin, meyva ağaçlarının yayılmasında çok faydalıdır.
Otlayan kuşların (devekuşu gibi) dillerinin arka kesiminde bir kesecik vardır. Hayvanın kopardığı otlar önce burada birikir; sonra başını yukarı kaldırınca, kesedeki otlar yavaş yavaş mideye İner. Zaten birçok kuşlarda besin, memelilerdeki gibi çabucak mideye İnmez, tersine, besinin yemek borusundan geçişi çok yavaş olur. Meselâ bir deniz kırlangıcı büyükçe bir balığı yutmaya kalksa başını uzun müddet dik tutmak zorundadır. Balığın başı midede sindirilirken, kuyruğu hâlâ ağzında görünür.
Et yiyerek beslenen kuşların barsağı memelilerdeki gibi kalın çeperli, dar olur. Buna karşılık, mide kasları bitkiyle beslenen kuşlarınki gibi sert değildir. Atmaca, kerkenez, martı, kartal gibi kuşlar et yiyerek beslenir. Bunlar avlarını pençeleriyle tutup parçalayarak yerler. Baykuşlar bütün olarak yuttukları avlarının kıllarım, kemiklerini ağızdan geri çıkarırlar. Atmaca, kerkenez İse doğrudan doğruya avın etini yer, kıllarını, kemiklerini yemez. Martı, pelikan gibi kuşlar yuttukları balıkların kılçıklarını, pullarını ya sindirir, ya da barsak yolundan dışarı atarlar. Hayvansal besinlerin sindirilmesi daha kolay olduğundan, tane yiyen kuşların çoğu yavrularını, küçükken, böceklerle, kurtlarla beslerler.

Yorum yazın