Kuşlarda içgüdü ve Zekâ

Kuşlarda içgüdü ve Zekâ

Kuşların İçgüdüye dayanan davranışları birbirine sıkı sıkıya bağlı bir tepkeler (refleksler) zincirine benzer. Zincirin her hali kasının hareketi yanındakinin tetiğini çekmiş olur. Yeni yumurtadan çıkmış bir yavrunun besin almak için ağzını açması bir tepkedir.
Başka hayvanlarda olduğu gibi kuşların hayatında da tepkelerin büyük yeri vardır, içgüdüler kuşların yaşayışında çok büyük bir yer tutar. Uçma, yüzme, eşelenme, suya dalma, yuva yapma hep İçgüdü davranışlarıdır. Bütün bunların dışında, kuşların hayatında öğrenmenin de önemli bir yeri olduğunu kabul etmek gerekir, örneğin kuluçka makinesinde yumurtadan çıkan civcivler, ana tavuğun yavrularını çağırmak için çıkardığı sesi tanımazlar. Gene bu civcivler su dolu tabağa girdikleri halde içmeyi akıl etmezler, buna karşılık, ıslatılan bir parmaktaki suyu almaya çalışırlar. Su içinde bulunan civciv, o sırada ayağını kaşımak için gagasını ıslak ayağına dokundurursa ancak o zaman bunun su olduğunu anlar, büyük bir İstekle tabaktaki suyu içer. Su içerken önce suyu ağzına alması, sonra başını havaya dikerek yutması İse içgüdü hareketidir, bunu ayrıca öğrenmesine gerek yoktur.
Bazı kuşlara çağrışım yolundan birtakım hareketler yaptırmak da öğretilebilir, örneğin bir bilginin terbiye ettiği tavuk, adam elinde kürekle bahçeye çıkarken, solucan bulmak ümidiyle hemen koşar gelirmiş. Bu, tavuğun, kazmayı görünce, daha önceki denemelerini hatırlayarak, kürekle solucan arasında bir çağrışım kurmasından İleri gelir.

Yorum yazın