Kurt Hakkında Bilgi

Kurt Hakkında Bilgi
Köpekgillerden, sürülere saldıran çok yırtıcı bir hayvandır. Avrupa’da, Kuzey Asya’ da, Amerika’da kuytu yerlerde yaşar. Biçim bakımından kurt köpeğine benzerse de ondan daha sağlam yapılı, daha iridir. Gerek çenesi, gerekse dişleri kesip paralamaya elverişli olarak gelişmiştir. 4’ü büyük olmak üzere 42 dişi vardır.
Kurdun vücudu zayıf, kuru, böğürleri içine çökük, bacakları ince, kuyruğu tüylü, aşağıya sarkıktır. Tüylerinin rengi hayvanın yaşına, cinsine, yaşadığı yere göre değişir. Kuzeydekilerin tüyleri daha uzun, daha sıktır. Sarıya çalan külrengi sırt tüyleri karnına doğru inildikçe açılır. Genel olarak, Kurtların renkleri yazları kızıllaşıp kışları ağarır. Çok seyrek olarak beyaz kurtlara da raslanır. Ergin bir kurdun boyu burnundan kuyruğunun ucuna kadar, 1.65 m., sırtının yerden yüksekliği de 80 sm. kadardır. Dişiler daha ince uzun, daha küçük olur.

Kurdun Yaşayışı
Kurt Hakkında BilgiKurt ıssız yerlerde yaşamaktan hoşlanır. Gündüzleri gizlenir, geceleri avlanmaya çıkar. Kışları büyüklü küçüklü sürüler halinde toplanırlar, sürülere saldırarak koyun- ları parçalayıp yerler. Sığırları, atları bile parçaladıkları olur. Çok aç kalınca insanlara da saldırmaktan çekinmezler. Kışın sürüler halinde gezen kurtlar köylere, kasabalara kadar İnerler. Zaman zaman tehlikeli olmaya başlayan kurt sürüleri avcılar tarafından vurularak dağıtılır. Ayrıca, kurulan tuzaklarla da kurtları yakalamak mümkündür.
Kurt, genel olarak tek başına yaşar. Erkekle dişinin yaklaşmaları ocak, şubat aylarında olur. Dişi kurt 63 gün süren gebelikten sonra 4 – 5 yavru doğurur. Ana kurt yavrularını 5 – 6 hafta emzirir. Bununla beraber, yavrular ancak İki aylık olunca analarının peşinden gitmeye başlayabilirler.
Çok küçükken ele geçirilen kurt yavruları insana alışabilirlerse de ancak bir, iki yaşındayken zararsızdırlar, ondan sonra tehlikeli olmaya başlarlar.
Kurtla köpeği çiftleştirerek melez yavrular elde edilebileceğini ünlü bilgin Buffon ispat etmiştir. Elde edilen yavruların kısır olmaması böyle bir ırkın üremesini sağlamış, bundan “kurt köpekleri” ortaya çıkmıştır.

Kurt Cinsleri

Birçok kurt cinsleri vardır. Bunlardan “kara kurt” tüylerinin siyahlığıyla ötekilerden ayrılır.’Kuzey ve Orta Avrupa’nın dağlık bölgeleriyle Kuzey Amerika’da yaşar. “Java kurdu”nun kısa kulakları, kızıla kaçan postu vardır. Himalayalar’da. Borneo’da, Java’ da yaşar. “Mısır kurdu” ile “Habeşistan kurdu”nun vücudu, burnu daha ince uzundur. inka köpeklerinin “kızıl kurt” da denilen “Amerikan kurdu”ndan geldiği sanılmaktadır.
“Havlayan kurt”, kurtla tilki arasında bir hayvan sayılır; buna “çayır kurdu” , ya da “koyot” denir. Brezilya’da, Paraguay’da da yasayan “yeleli kızıl kurt” denilen bir kurt çeşidi daha vardır. Tarihin çok eski çağlarından kalan fosillerdeki kurtların vücut yapılışları bugünkülerinin hemen hemen aynıdır.

Yorum yazın