Kordalılar Özellikleri

Kordalılar Özellikleri , ilkel Kordalılar ve Omurgalılar

Kordalılar, bedenleri boyunca uzanan, esnek ve uzun bir destek ipliği yada kordayla, kordanın üstünde içi oyuk bir sinir borusuyla ve iki yanlı bakışımla belirlenen hayvanlardır.
Büyük bir olasılıkla ilkbarsak duvarının kalınlaşmasından türeyen korda, bugün yalnızca en az evrimleşmiş kordalılarla tüm omurgalıların embriyonlarında bulunur. Bir omurgalı geliştikçe, korda, be
dene destek olan kemiksi yapılara (omurganın omurları yada belkemiği) dönüşür. Bir omurgalıda, merkezi sinir sisteminin bir bölümü omurganın içindedir ve başta bulu nan beyin ile bağlantı halindedir. Omurilikten belirli aralıklarla bir çift sinir çıkar; deri, kaslar ve çeşitli iç organlarla bağlantıyı sağlar.
Bir omurgalının bedeni üç ayrı bölümden oluşur (baş, gövde, kol ve bacaklar) ve çoğunlukla, arkaya doğru kasları oldukça güçlü olan kuyrukla uzanır.
İki çift ayak yaygın biçimdir; ama bazılarında bunlar kısmen yada tümüyle kaybolmuştur. Ayaklı türlerde, hayvanların kendine özgü hareket biçimi yönünden özel değişiklikler olmuştur. Kemiksi ve (yada) kıkırdaksı dokudan oluşmuş o- lan iskelet, omurgalıların en önemli özelliğidir. İskelet, paleontologlar için özellikle önemlidir, çünkü bir omurgalının genellikle fosilleşen tek bölümüdür.
Kesinlikle omurgalı olarak sınıflandırabileceğimiz ilk hayvanlar, 400 milyon yıl önce Silüryen devrinde ortaya çıkmışlardı. Bu ilkel kordalılardan ilk balığın oldukça gelişmiş ve karmaşık bir yapısı vardı. Bu nedenle, paleontologlar söz konusu balıkların daha önce ortaya çıkmış olduklarına inanırlar. Gerçekten de Ordovisiyen devri kayaları, bize balıkların kalıntı parçalarını verir, ama bu daha eski kordalıların fosil kayıtları oldukça eksiktir.
Önceden omurgasızlar olarak sınıflandırılan bazı organizmalar bugün Protochordata’lar diye sınıflandırılmışlardır. Bunlar kordalılar filumunun üç alt filumunu oluştururlar: Cephalochordata; Hemichordata; Urochordata.
Protochordata’lar yalnızca omurgalılar ve omurgasızlar arasındaki derin uçurumu birleştiren bir ara organizmalar grubu değil, daha çok, ortak bir atalar grubunun evrimleşme ürünleridir. Değişik yollardan ilerleyen evrim süreci, zamanla, protochordata’ların 3 grubuyla omurgalıların farklılaşmalarına yolaçmıştır.
Tüm kordalıların ortak atasım bulmak isteyen bilim adamları, özellikleri protochordata’ larınkine çok benzeyen bir organizma aramaktadırlar; çünkü bunlar, evrim açısından omurgalılardan çok daha kısa bir yol almışlardır. Bilim adamlarının henüz bulamadıkları bu ortak ata, büyük bir olasılıkla, sırt ekseninin ilk oluşumunun ilk belirtilerini taşıyan organizmaydı.
Sayıca omurgalılardan az olan protochordata’ların geçmişte çok yaygın oldukları devirler vardır. Sözgelimi biyoloji bilginlerinin yakın tarihte hemichordata grubuna aldığı graptolitler, Ordovisiyen ve Sikiryen devirlerinde çok yaygınlaşmışlardı. Ama, büyük bir olasılıkla çoğunun türü, güçlü bir uyum yetenekleri olmadığından söndü. Öte yandan, gerçek omurgalıların en belirgin özelliği, geniş uyum yetenekleridir.

Yorum yazın