Köpek Nedir – Köpek Resimleri

Köpek Nedir – Köpek Resimleri

KÖPEK, insanın çok eski çağlardan beri tanıdığı evcil hayvanların başında gelir. Bugün de dünyanın her yerinde beslenen köpekler, iş, eğlence ve sporda daima insanların yanında yer almaktadır. Köpeklerin keskin duyuları ve bağlılıkları insanlar tarafından her zaman sevilmelerine ve devamlı olarak yetiştirilmelerine yolaçmıştır.
Köpeklerin Kökeni, Çeşitleri Köpeğin tarih öncesi zamanlardan itibaren evcilleştirildiğine muhakkak gözüyle bakılmaktadır. Çok eski İsviçre ve İrlanda yerlilerinin, avlanırken köpekten faydalandıkları, hattâ aynı zamanda köpek eti yedikleri sanılmaktadır. Yontma Taş Çağı’na alt mağaralardaki resimlerde köpekleri avcıların yanında gösteren resimlere raslanmış, bu resimlerden birinin 50.000 yıllık olduğu tahmin edilmişse de bunların köpek olup olmadıkları hakkında tartışmalar olmuştur. Gerçek olan bir şey varsa o da bu hayvanların gene de yabani olduğu ve çok büyük ihtimalle kurt olduklarıdır. Kurt yavrularını alıp kendilerine alıştıran insanlar onlara av artıklarını vererek beslemiş, böylece kendilerine alıştırmışlardır. Kendi başına avlanmanın yerine İnsanların yanında kolayca karnını doyurabilme rahatlığı, büyüyen yavruların İnsanların yardımcısı ve bekçisi olması sonucunu doğurmuştur. Köpek cinsleri evcilleşen cinsin kurtlarla çiftleşmesi sonucunda gelişmiştir. Çakalın, köpeğin cetlerinden olduğu iddiası yerinde görülmemektedir. Çünkü köpekle çakalın diş yapılarında bariz ayrılıklar vardır. Buna karşılık kurtla köpeğin diş yapısı tıpatıp birbirine uyar.

Köpek Nedir
Cinsi karışmamış köpeklere “saf kan”, iki ayrı cinsin birleşmesinden üremiş köpeklere “kırma” denir.

 

Köpek Resimleri
Köpekgillerden olan köpeğin 200’den fazla çeşidi vardır. Bunlar 6 büyük grupta toplanır:
1 — Av Köpekleri: Çok çeşitli cinsleri içine alan bir gruptur. “Kopoy” ve “Mastı” cinsi köpekler av köpeklerinin başında gelir. Mastı (Spaniel, Epagneuljların birçok çeşidi vardır. Bunlardan birçokları avcılıkta kullanılır. Süs köpeği olarak yetiştirilen çeşitleri de vardır. Başlıca çeşitleri Japon, Amerikan, İngiliz, İrlanda mastılarıdır. Mastılar en geniş av köpekleri sınıfını meydana getirir. Bu köpeklere batıda verilen Spaniel, Epagneul adı, bunların ilk defa ispanya’da üretilmiş olduklarını göstermektedir.

Kopoy; Seter (setter) ve poynter (pointer) cinsi köpeklerin genel adıdır. Kopoyların başlıca özelliği avın bulunduğu yeri avcıya göstermeleridir. Bir kopoy avı bulduğu zaman olduğu yerde kıpırdamadan durur. Bu durumda burnu ava doğru yönelmiştir.
Avcı bu işaretten kuşun nerede olduğunu anlar. Köpek, avcı ateş edinceye kadar yerinden kıpırdamaz, iyi eğitim görmüş köpeklerin bu durumda hiç kıpırdamadan 1 dakikadan 2 saate kadar bekledikleri görülmüştür. Av vurulduktan sonra da, gidip getirmek için sahibinin emir vermesini bekler.
Bir başka çeşit av köpeği de vurulup düşen avları araziden toplayıp sahiplerine getiren “retriyver” (retriver)lerdir. Bunlar daha çok mastılarla beraber kullanılır. Mastılar av hayvanlarını ürkütüp kaçırdıktan
sonra, avcıların vurup düşürdüklerini retrlyverler toplar. Bazı mastılar da sırf retriyver olarak yetiştirilir. Retrlyverler daha çok ördek, kaz avında kullanılır. Çok iyi yüzücüdürler.
2 — Tazılar: Bu cinsten olan köpeklerin çoğu av amacıyla yetiştirilr. Tazıların en büyük özelliği çok hızlı koşmaları ve yeri koklayarak avlarını bulmalarıdır. Tazıların başları sivri olur, bacakları kuvvetlidir. Tazı cinsinin önce Fransa’da geliştiği sanılmaktadır. Buradan Ingiltere’ye geçmiş ve Ingilizler tazı yetiştirmeye büyük Önem vermişlerdir. Tazı çeşitlerinin en önemlileri Porsuk tazısı (Daschund), Rus tazısı (Barzoi), Afgan tazısı, Ingiliz, Iskoç ve Amerikan tazılarıdır. Bladhaund (Bloodhound) denen tazı cinsi çok kuvvetli koklama duygusuyla tanınmıştır. Bu hayvandan haydutları, ya da kayıp insanları aramakta faydalanılır. Köpekler arasında en kuvvetli koklama duyusuna sahiılan “bloodhound”lar bir yabancının irfni, bir yoldan geçişinden 48 saat sonra bile yakalayıp izleyebilirler.
3 — Çalışan Köpekler: Şüphe yok kİ köpeklerin en faydalı grubunu çalışan köpekler meydana getirir. Bunlar polis ve ordu teşkilâtında yardımcı olarak çalışır, körlere yol gösterir, sürüleri bekler, kızak çekerler. Birçok çalışan köpek cinslerinin başlıcaları kurt köpeği, büyük Danimarkalı (great Dane), Senbernar (Saint-Bernard), Bokser, İskoç çoban köpeği (collie), Terre-Neuve, Eskimo köpekleri ve çeşitli çoban köpekleridir. Bunlardan bokser, kurt köpeği ve büyük DanimarkalI polis köpeklerinin en önemlileri arasında gelir. Tazı cinsinden olan bloodhound’dan da polis köpeği olarak faydalanılır. Çeşitli cins çoban köpekleri dünyanın her yerinde sürüleri beklemekte kullanılır. Eskimo köpekleri ve Alaska’da yaşayan bir cins köpek kızak çekmeye, en sonunda İsviçre’nin Saint-Bernard köpekleri karlı dağlarda yolunu kaybetmiş yolcuları bulup onlara yol göstermeye yarar.
4 — Zağarlar (Terrier): Birçok çeşitleri olan zağarlar da avcı köpeklerdir. Ancak bunlar mastılar gibi kuş avında değil, köstebek, porsuk, gelincik gibi hayvanları avlamakta kullanılır. Zağarlar avlarının saklandığı yeri eşerek onları dışarı çıkmaya zorlar, bazan da kendi başlarına yakalarlar. Bazı çeşit zağarlar avını doğrudan doğruya toprağın içinde yakalayıp öldürür. Başlıca zağar çeşitleri İskoç zağarı, mavi zağar, Airdale zağarı, Bedlington zağarıdır. Bunların 20’den fazla çeşidi vardır. Bazıları süs köpeğidir.
5 — Süs Köpeği: Bunlar zevk için evlerde beslenen hayvanlardır. İlk saydığımız dört gruptaki köpeklerin hepsi de evlerde süs köpeği olarak beslenmektedir. Bunlardan başka bir de çok küçük cüsseli süs köpekleri vardır. Bu küçük köpeklerin başlıcaları İngiliz ve Japon süs mastıları, Pekinll, İtalyan tazısı, Chihuahua, küçük Manchester ve ve Yorkshire zağarlarıdır. Chihuahua köpeklerin en küçük cinsidir. Bunların 450 gr. ağırlığında olanları bile vardır. Süs köpeklerinin tamamen faydasız ve sadece süs hayvanı olarak beslendiğini düşünmek yersizdir. Bu gruptaki hayvanların pek çoğu özel bir eğitim görmese bile, içgüdüleri sayesinde birkaç ay kaldıkları eve bağlanır ve evi yabancılardan korurlar.
6 — Avcı Olmayanlar: Bu gruptaki köpeklerin çeşidi az olmakla beraber, köpekler âleminin en ilgiçekici hayvanları arasında dırlar. Köpeklerin bu son grubunun en tipik örneğini buldog köpekleri meydana getirir. Başlıca 3 çeşidi olan buldogların en büyük özelliği çok kuvvetli çene ve pençeleridir. İngilizce bir söz olan buldog (bull- dog) boğa köpeği anlamındadır. XVI. ve XVII. yüzyıllarda İngiltere’de boğaları köpeklere parçalatmak bir çeşit eğlenceydi. Bu eğlence sırasında çene ve omuz kasları çok kuvvetli bir köpeğin boğanın burnundan tutarak başını yere doğru bastırması gerekirdi. Bunlar bu işte kullanıldıkları için, çirkin görünüşlü bu köpekler buldog diye anıldı. Sonradan bu zalim spora son verildiyse de köpek adını korudu. Bu grubun
diğer önemli cinsleri Dalmaçyalı, Çin köpeği (Chovvchovv) ve “poodle” denen uzun tüylü bir çeşit finodur.
Vücut Yapısı ve Duyuları
Etobur memelilerden olan köpek çevik bir hayvandır. Köpekgillerin başka üyeleriyle birçok ortak yönleri vardır. Dişleri parçalamaya elverişlidir. Kediler gibi ön ayaklarında beş, arka ayaklarında dört parmak vardır. Ancak kedilerin aksine tırnaklarını parmaklarının içine çekemezler. Köpeklerin insanlar gibi terleme özelliği yoktur. Bu bakımdan sıcak günlerde, ya da fazla hareket ettikleri zaman vücutlarının iç ısısını azaltmak için dillerini dışarı çıkarıp hızlı hızlı solurlar, böylece aldıkları fazla hava vücutlarını serinletmeye yarar.
Ana köpek yavrusunu iki ay kadar karnında taşır. 20 yıl kadar yaşayan köpeklere raslanmışsa da ortalama ömürleri 10 yıl kadardır. Köpek hayatının bir yılının insan hayatının 10 yılına eşit olduğu söylenir.

Dişi köpek bir doğumda 6-7 yavru dünyaya getirir. 7-8 yavru doğuranlar da vardır. 1975’te İstanbul’da Bakırköy’de bir evin köpeği 11 yavru yapmıştır.
Köpeklerin en büyük özellikleri kuvvetli koklama duyularıdır. Eğitim görmüş bazı köpekler yüzlerce ayak İzi arasından kendi aradıklarının izini bulup izleyebilirler. Beyinlerinin İnsana göre, daha büyük oranda bir kısmı koklama merkezi vazifesi görür, işitme duyusunun kuvveti de köpeklerin en büyük özellikleri arasındadır. Bir kurt köpeği 6,5 metre uzaktaki bir İnsanın duyamayacağı kadar yavaş bir sesi 26 metre uzaktan duymuştur. Köpekler İçin kullanılan özel düdüklerin sesini İnsanlar 1 metre öteden duyamaz. Halbuki bir köpek 70 metre kadar uzaktan bu düdüğün sesini duyabilir.
öte yandan köpeğin gözleri Insanınkinden zayıftır. Buna karşılık hareketleri sezme yetenekleri çok fazladır. Sirklerde çalıştırılan bazı köpekler aritmetik problemleri halleder. Bu gibi köpekler toplama, ya da çıkarma v.b. sorularına gerekli sayı kadar havlayarak cevap verirler. Bunlar kaç defa havlayacaklarını terbiyecilerinin parmak, ya da dudak hareketlerine bakarak anlar. İnsan gözünün farkedemeyeceğl kadar hafif bir kıpırdamayı farkeden köpekler parmak, ya da dudağın her kıpırdayışında bir defa havlayarak istenen cevabı vermiş olur.
öte yandan köpekler renk körüdür. Onların dünyası renksiz filmlerdeki gibi siyah beyazdır.
Köpeğin Zekâsı

Köpek çeşitli duyularının gücüyle olduğu kadar zekâsıyla da tanınmıştır. Köpeğin seslerle hareketler arasındaki ilgiyi çabuk kavraması onun insanlar nazarında olduğundan daha da zeki tanınmasını sağlamıştır, örneğin bir köpeği sokağa çıkarmadan önce “Hadi, gezmeye gidelim” denirse birkaç defa sonra hayvan bu cümle ile sokağa çıkma arasındaki bağı anlar. Çoban köpekleri de bu ses ve hareket sezişi sayesinde sürüleri beklemekte, onları düzene sokmakta büyük başarı gösterirler.
En zeki hayvanlar arasında bulunan köpeğe özel eğitimle karar verebilmesi bile öğretilir. örneğin körlere yol gösteren “gören göz köpekleri” yanındaki kimsenin basık bir kapının altından geçip geçemeyeceğini, yaklaşan bir vasıtanın hızını dikkate alarak o gelinceye kadar önünden geçip geçemeyeceğini hesaplar, öte yandan gören göz köpeklerinin renkli trafik lambalarının İşaretine göre hareket ettikleri yanlıştır. Köpekler renk körü olduğu için hayvan ışık işaretini anlayamaz. Ancak kavşak noktalarından trafiğin akışına dikkat ederek geçilecek zamanı kestirir. Amerika’da kullanılan gören göz köpeklerinin % 90’ı kurt köpeğidir.
Köpeklerin İnsanlara Çeşitli Yararları
Köpek binlerce yıldan beri insana en yararlı olmuş hayvanlardan biridir. II. Dünya Savaşı sırasında savaşan büyük devletler özel köpekler yetiştirmişlerdir. Almanların iyi eğitim görmüş 40 – 50.000 köpek besledikleri bilinmektedir. Sonradan bunlardan
10.0 tanesini Japonlar’a vermişlerdir. Amerika, Rusya ve İngiltere de savaş sırasında özel olarak yetiştirilmiş köpeklerden faydalanmışlardır. Bu köpekler düşmanların saklandıkları yerleri bulmak, nöbetçilere yoldaşlık etmek, haber ve ilkyardım malzemesl taşımak gibi İşlerde faydalı olmuşlardır.
Belçika ve Hollanda’da bazı İri köpekler araba çekmekte, kurt köpeği, bloodhound ve bokserler polis köpeği olarak canileri, haydutları bulmakta kullanılır. Birçok haydutlar, polisten çok köpeklerden korkar.
Çoban köpekleri dünyanın her yerinde sürüleri kurtlardan korumak, otlağa götürüp getirmek ve düzene sokmakta kullanılır. Kuzeyin buzla örtülü yerlerinde Eskimo köpekleri kızak çekmekte kullanılır. Saint-Bernard köpekleri dağda yolunu kaybedenlerin hayatını kurtarmakla tanınmıştır. Bunlardan Barry adını taşıyan bir köpeğin 40’dan fazla insanın hayatını kurtardığı bilinmektedir, ote yandan Terre-Neuve (New Foundland) köpekleri çok İyi yüzücüdür. Bunlar boğulmak üzere olanları kurtarma işinde çalıştırılır. Av köpeklerinin faydası ise herkesçe bilinir. En sonunda köpekler birçok ilmi araştırmalarda kullanılmaktadır. Ruslar dünya etrafında yörüngeye koydukları bir suni peyk İle İlk defa bir köpeği uzaya göndermişlerdir.

Köpek Bakımı
Köpek bakımının en önemli sorunu hayvanın beslenmesidir, iyi beslenen köpekler birçok basit hastalıklardan korunacağı gibi yakalandıkları hastalıkları da çabuk atlatırlar. Köpekler etobur hayvanlardır. Yabani köpekler yakaladıkları avları kemikleri dahil olduğu halde tümüyle yerler. Bu bakımdan, etin köpeğin beslenmesinde önemli rolü vardır. Et, hayvana pişmiş, ya da çiğ olarak verilebilir. Köpek etobur olduğu için sebze daima ikinci planda tutulmalı ve özellikli iyi pişirilmeden verilmemelidir. Hattâ seb zelerin ezilip verilmesi daha yerinde olur.
Birçok veterinerler köpek yavrularına, 6 – 10 haftalık oluncaya kadar günde 4 saat arayla 4 yemek verilmesine taraftardır. 10 haftalıktan 6 aylık oluncaya kadar 5 saat arayla 3 yemek yeter. 6 aylıktan sonra bir sabah, bir akşam olmak üzere günde 2 yemek yeter. Sabah yemekleri hafif olmalıdır.
Köpeklerin günde yiyeceği yemek miktarı cinsine ve cüssesine göre değişir. Fazla hareketli, faal köpekler daha çok yer.
Köpeklerin yatacakları yerlerin rutubetsiz olmasına dikkat etmelidir, i çerde yatıyorsa taş üstünde, soba, ya da kalorifer radyatörleri yanında yatmamalıdır. Geceyi dışarıda geçiren köpeklere mutlaka kulübe yapılmalı, kulübenin zemini yerden yüksekte ve tahta kaplı olmalıdır. Ayrıca yere hayvanı sıcak tutacak bir şeyler serilmelidir.
Köpekleri sık sık yıkamak doğru değildir. Sık yıkanın köpeklerin derisi kurur ve çatlar, kolayca hastalık kapar. Buna karşılık her gün fırçalamak gerekir. Sık sık fırçalanan köpekler cilt hastalıklarından korunmuş olur. Bu sayede hayvanın derisi, kuvvetlenir. Ayda bir defa hayvanın dişlerini, kulaklarını, tırnaklarını gözden geçirmelidir. Uzamış tırnakları kesilmeli, kulakları temizlenmelidir. Dişlerinde bir rahatsızlık varsa veterinere sormalıdır. Köpeklerin dişlerinde de çürüme olabilir. Bunun için haftada bir hayvanın dişlerini sodalı, ya da tuzlu suya batırılmış bir bezle silmek yerinde olur.
insanlardaki hastalıkların çoğu köpeklerde de olur. Zatürree, zatülcenp, verem, astma, guatr, böbrek hastalıkları, kanser, nezle gibi hastalıklara yakalanabilirler. Sindirim sistemlerinde parazitler yerleşebilir. Bunun için köpekler sağlık yönünden sıkı bir kontrol altında bulunmalı, hastalanma halinde veterine gösterilmeli, gerekli aşıları yaptırmak ihmal edilmemelidir. Köpeklerdeki en tehlikeli hastalıkların başında kuduz gelir. Kuduz ısırma ile bir köpekten bir diğerine geçer. Bunun için hayvan aşılanmalıdır. Kuduz aşısı köpeği 4 – 8 ay kuduzdan korur. Köpek besleyenler köpeklerini belediyeye kaydettirmelidir.
Köpekgiller. — Etobur memelilerden bir familyadır. Köpek, kurt, tilki, çakal gibi hayvanları içine alır. Avustralya’da yaşayan
“dingo” da köpekgillerdendir. Çok eski çağlarda aynı kökten gelen bu hayvanlar, yaşadıkları bölgelerin iklimlerine göre değişmişler, çevrelerindeki tabiat ortamına uyarak başka başka biçimler, özellikler kazanmışlardır.

Yorum yazın