İlk Bitkilerin Oluşumu

İlk Bitkilerin Oluşumu – İlk Bitkiler Nasıl Oluştu

Bitki ve hayvanların karalara yerleşmesi, birçok engellerle dolu, uzun ve zor bir süreçti. Tarihsel anlamda, su ortamı organizmaya gerekli oksijen ve besini doğrudan sağladığı için, yaşama her zaman
en elverişli çevre olmuştur.
Ortamın sağladığı bir başka yarar, organizmaların büyük olanlarının bile ağırlıklarına destek olacak güçlü ve sert yapılara ihtiyaç duymalarıdır. Arkhimedes yasasına uygun olarak, her cisim (canlı yada cansız) suda, havadakine oranla daha hafiftir. Bu yüzden, suyun kaldırma gücü, canlıya destek olacak katı yapıların gelişmesini gereksiz kılar.
Oysa karada, yaşam, bu avantajlar olmaksızın sürmek zorundadır. Sözgelimi, bitkilerin kendilerine
destek olacak, su, mineral ve karbondioksit almalarını sağlayacak yapılarla donanmaları gereklidir. Bu yüzden su bitkilerinin, dipte bir yere tutunmaları zorunlu değilken, yeryüzündeki bitkilerin bir kök yapısı geliştirmeleri kaçınılmazdır.
Su ortamından kara yaşamına geçerken, bitkiler büyük bir farklılaşmaya uğradılar. Evrim süreci incelenirken, en büyük adımların yaşamın ilk başladığı zaman atıldığı unutulmamalıdır.

Yorum yazın