İki yaşamlıların evrimi

İki yaşamlıların evrimi , İki yaşamlıların özellikleri hakkında bilgiler
Devonyen’in sonlarına doğru günümüzden yaklaşık 350 milyon yıl önce Birinci zamanın ortalarında, omurgalılar denizden ayrıldılar ve yaşamlarının bir bölümünü karada geçirmeye başladılar. Bu omurgalılara ikiyaşayışlılar denir; çünkü, balıklar (Pisces) ile sürüngenler (Reptilia) arasındaki geçişi sağlayan hem kara, hem de su hayvanlarıdır. îkiyaşayışlıların dolaysız ataları, benzer diş ve kafatası yapıları olan dolgun yüzgeçli balıklardır (Crossoptervgii).
Karada yaşayabilmek için, ilk ikiyaşayışlılar, sudaki erimiş havayı kullanan solungaçlar yerine, dolaysız olarak havadan, akciğerler aracılığıyla yeni bir biçimde soluk alarak uyarlanmak zorunda kaldılar
(Dolgunyüzgeçli balıklarda da, günümüzde aynı soydan gelen akciğerli balıklarda bulunan akciğerler gelişiyordu). Suyun bedenlerinin ağırlığını kaldıran gücüne karada Taslamadıklarından, yüzgeçleri, hadırdığı güç gerekliydi; çünkü ön ve arka ayaklarının gelişmesi, bedenin topraktan kalkmasını sağlıyordu. İlk ikiyaşayışlılar, omurgalarının yapısına ve özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Fosillere ve varolan ikiyaşayışlıların iskeletlerine dayanarak iki altsınıf ayırdedilir: Apsidospondyli ve Lepospondyli. Bunlardan birincisi, tüm türlerinin nesli tükenmiş olan Labyrinthodontia üsttakımım ve kaplumbağaların ataları olan Salientia üsttakımını kapsar. Daha sonraları ortaya çıkan Lepospondyli, birçok nesli tükenmiş türle birlikte kelerlerin ve semenderlerin atası olan Urodela ile bugünkü tropikal bölgelere özgü solucansı ikiyaşayışlıların atası olan ayaksızları (Apoda) kapsar. Ayaksızlar ile Lepospondyli tipi arasındaki ilişki, kafatası anatomisine dayanır. Ayaksızların fosil kayıtları yoktur; karşılaştırmalar, yaşayan biçimlerle akraba fosiller arasında yapılmalıdır.

Etiketler:

Yorum yazın