Hayvanlarda solunum çeşitleri

Hayvanlarda dört çeşit solunum tipi görülür: 1. akciğer solunumu. Memelilerde, solunum aygıtı ve mekanizması insanda olduğu gibidir. Kuşlarda bronş dalları hava keseleriyle, bunların bazıları da uzun kemiklerin içindeki boşluklarla ilin-: tilidir. Sürüngenlerde akciğerin yalnız üst kısmı dallanır. Kurbağa gibi yetişkin amfibyumlarda solunum organı basit bir hava kesesi halindedir, kan bunun çeperlerinde dolaşır. Akciğerli omurgasızlara (salyangoz, örümcek) gelince, bunlarda akciğer basit deri kıvrımlarından ibarettir; 2. trake solunumu. Yalnız örümceklerde (akciğerlerle birlikte), çokayaklılarda ve böceklerde bulunur. Gittikçe dallanan borucukların (trakeler) bir ucu hava delikleriyle dışarıya açılır, diğer uçları dallanarak dokuların içine yayılır; 3. solungaç solunumu. Solungaç vücudun dışında gelişen ve solunum orta-mıyle dolup boşalan bir boşluktur; solungaç su ile solunum aygıtıdır; halkalı solucanlarda, yumuşakçalarda, kabuklularda, balıklarda ve yavru amfibyumlar (mağara semenderi) bunu ömür boyunca taşır; 4. deri solunumu. Bütün hayvanlarda ve diğer solunum şekilleriyle birarada bulunur. Yalnız birhücreli hayvanlarda, süngerlerde, selenterelerde, derisidikenlilerin ve solucanların çoğunda sadece deri solunumu vardır; deri solununfii amfibyumlarda da (kurbağalar) önemli rol oynar.

Yorum yazın