Gonadotrop Hormon Nedir

Gonadotrop Hormon Nedir – Gonadotrop Hormonlar

Erkek ve dişi cinsel, bezlerinin gelişimini ve fizyolojik çalışmasını etkileyen.
Gonadotrop hormon, erkek ve dişi üreme organlarının gelişimi ve çalışması üzerine etki yapan ve hipofiz tarafından salgılanan madde.
Hipofizin ön lobu tarafından salgılanan gonadotrop veya gonadostimülin harmanlar, ergenleşmemiş hayvanlarda erken ergenleşmeye, erişkinlerde ise Cinsî faaliyetin artmasına sebep o lur. Üreme bezleri çıkarılırsa bunların hiç bir etkisi olmaz.
Gonadotrop hormonlar iki çeşittir:
1. folikül olgunlaştırma hormonu (gonadostimülin A), dişide yumurtalık folikülünün olgunlaşmasını, erkekte erbezinde atmık oluşumunu sağlar;
2. luteinleştirici hormon (gonadostimülin B), dişide folikül’ün sarı cisme dönüşmesini, erkekte erbezi dokusu içinde bulunan hormon yapıcı bezlerin uyarılmasını sağlar. Gonadostimülinlerin kamdaki miktarı, henüz çiftleşmemiş dişi bir tavşan üzerinde yapılan biyolojik tepkime ile ölçülebilir: tavşanda hiç değilse yumurtalıklardan birinde kanamalı bir foîikül meydana getirebilen en küçük gonadostimülin dozuna tavşan birimi (T. B.) denir. Gonadostimülinin kandaki normal miktarı, gebelik dışında, 50-100 T.B.’dir. Normal gebeliklerde 5 000 -10 000 T.B.ne, bazı patolojik gebeliklerde ise 100 000-5 000 000 T.B.’ne ulaşır. Gebe kadınların ve dişi hayvanların kanında bulunan gonadotrofinlerin tiimünii hipofiz salgılamaz, bunların büyük bir kısmım etene salgılar. Etenede oluşan gonadotrofinîere prolan veya koryon gcnadotrofinleri denir.

Yorum yazın