Globulin Nedir

Globulin Nedir

İri moleküllü protein.
Molekül ağırlığı yüksek olan proteinlere globülin adı verilir. Bunlar, nötr ortamda, yarı doymuş amonyum sülfat etkisiyle çökelir. Globülinler yalancı ve gerçek globülinler diye ikiye ayrılır: yalancı globülinler arı suda erir; gerçek globülinler ise ancak biraz elektrolit bulunmak şartıyle suda çözünür. Globülinler hafif asit niteliği gösterir. Başlıca globülinler: Jean serumundaki fibrinojen ye serum globülin, süt globülini, yumurta globülini, kas globülini (miyozin). Globülin ister saf, ister senaps halinde olsun, hayat olaylarında önemli rol oynar. Bazıları antikorları meydana getirdiği için bağışıklığın nedeni sayılabilir. Globülinler ültrasantrifüj ve elektroforez yoluyle karmaşık ortamlardan (plazma) ayrılabilir. Bu metotlarla globülinler a, 0, y denilen birçok çeşide ayrılabilir; bu çeşitlerin oranı bazı hastalıklarda hayli değişiktir. Meselâ yağlı nevrozda a ve 0 globülinler; veremde a ve y globülinler; miyelomlarda a, 0 ve Y globülinden sadece biri artar.
Bağışıklık doğurucu niteliğinden dolayı y globülin (deri altına veya kas arasına şırınga edilerek) bazı virüs hastalıklarını (kızıl, kızamık, çocukfelci, karaciğer iltihabı v.b.) önlemede ve tedavide kullanılır. (l)
GLOBÜLİNÜRİ i. (fr. globulinurie). Patol. Sidikte globülin bulunması. (Globülinüri, albüminürinin bir çeşididir.)

Yorum yazın